Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag 3 juni testas signalen Viktigt meddelande till allmänheten

Idag måndag, den 3 juni, testas signalen Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. I samband med det testet genomför Länsstyrelsen i Hallands län tillsammans med läntes kommuner och andra aktörer en kampanj för att öka allmänhetens kunskap om VMA.

Tillsammans med samverkande aktörer har Länsstyrelsen i Hallands län tagit fram en webbplats, vmahalland.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att öka kunskapen om VMA. Förutom mer information om vad VMA är finns där också en kul film och ett spel som upplyser om VMA.

Fokus för kampanjen är hur unga kan lära sig mer kring VMA. Att som ung veta hur man ska agera när man hör utomhuslarmet kan vara klurigt. Hur lär du som vuxen ut detta på ett pedagogiskt vis till dina barn? Genom filmen kan du och barnen tillsammans få del av den viktiga informationen på ett lättsamt sätt.

Vad är VMA

VMA-signalen används för att snabbt nå ut till allmänheten, för att varna eller informera i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka fara eller störningar i samhället. VMA kan meddelas genom lokalradion, som utomhuslarm eller som larm till din telefon i form av samtal eller sms.

Vid utomhuslarm ljuder en 7 sekunder lång signal omväxlande med 14 sekunders tystnad, under minst 2 minuter. När faran är över hörs istället en 30-40 sekunders lång och ihållande signal. VMA-signalen kan kompletteras med information via telefon och sms.

7 sekunders tut – gå inte ut! Stäng dörrar och fönster. Slå på Sveriges Radio P4 och besök kommunens webbplats.

Utanför tätort kan signalen VMA skickas ut till berörda områden via sms.

Utomhuslarmet testas även runt Ringhals

Utomhuslarmet runt Ringhals testas första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december månad kl 15.00.

Om utomhuslarmet

Om en allvarlig olycka skulle inträffa vid Ringhals kärnkraftverk kommer allmänheten att varnas via kraftiga ljudsändare, så kallade tyfoner, som finns runt Ringhals. Varningssignalen "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) ljuder: Ton i sju sekunder. Tystnad i 14 sekunder. Ton i sju sekunder, och så vidare. När faran är över hörs istället en 30-40 sekunders lång och ihållande signal.

​Larmprov - Radio Data System (RDS)

Radio Data System prövas första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december månad kl 19.00.

Om RDS-larmet

Vid larmprovet hörs en kraftig signal från RDS-mottagaren. Därefter läses ett meddelande som berör larmprovet. Displayen blir röd och klockan stannar så att du kan se när larmet gick. Efter provet sänks ljudnivån men radion är igång och måste stängas av manuellt. Vissa andra radiomodeller har även RDS-funktionen inbyggd och kan reagera för varningen.

Läs mer om Länsstyrelsens kärnenergiberedskap här.

Kontakt