Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi tar hand om din röst efter EU-valet

Söndagen den 26 maj 2019 genomförs val i Sverige till Europaparlamentet. Länsstyrelsen har i uppgift att manuellt kontrollräkna valnattens resultat i Halland. Den slutliga rösträkningen börjar dagen efter valdagen och beräknas pågå under tre dagar.

Förtidsröstningen är igång och det är möjligt att förtidsrösta ända fram till och med valdagen. Precis som vid andra val genomför kommunerna en preliminär rösträkning så snart vallokalerna har stängt klockan 21.00 på valdagen.

Valdistrikten i länet rapporterar sedan resultaten till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen registrerar in resultaten från rösträkningen kontinuerligt och du kan följa rösträkningen direkt via Valmyndighetens webbplats val.se (efter klockan 23.00).

Slutlig rösträkning på Länsstyrelsen

Dagen efter, måndagen den 27 maj klockan 9.00, påbörjar vi den slutliga rösträkningen på Länsstyrelsen i Hallands län och då räknas även personrösterna. Ungefär 50 personer kommer att hjälpa oss att räkna rösterna.

Räkningen förväntas vara klar onsdag kväll

Onsdagen efter valdagen börjar kommunernas valnämnder även sin preliminära rösträkning av bland annat de förtidsröster och brevröster som inte hunnit fram till vallokalerna under valdagen. Resultatet är preliminärt och publiceras på val.se. Rösterna lämnas sedan till Länsstyrelsen som räknar dem igen. Samtliga röster från Halland beräknas vara räknade sent på onsdagskvällen den 29 maj. Valmyndigheten fastställer därefter valresultatet och utser ledamöter och ersättare.

Möjlighet att besöka rösträkningen

Röstmottagningen, rösträkningen i vallokalen och den slutliga rösträkningen hos Länsstyrelsen är offentliga förrättningar. Det innebär att allmänheten har rätt att närvara och se vad som händer och på så sätt kontrollera att allt går rätt till.

Du är välkommen att följa den slutliga sammanräkningen på plats hos Länsstyrelsen. Det gäller måndagen den 27 maj klockan 9-17.00 samt 8-17.00 övriga dagar som räkningen pågår.

Kontakt