Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ned?

Vevradio, konserver, vatten och värmeljus. Det är några saker som många tänker på när man pratar om krisberedskap eller om hemberedskap. Just nu pågår Krisberedskapsveckan som i år fokuserar på privatpersoners krisberedskap. Men samhället har också ett ansvar vid stora kriser eller samhällsstörningar.

Vad är en samhällsstörning?

När någonting händer som drabbar många människor och stora delar av samhället kallas det för en samhällsstörning. En samhällsstörning kan till exempel vara en skogsbrand, översvämning eller ett större elavbrott. Hemberedskapen är en del av det egna ansvaret. Men, vad är samhällets ansvar?

Samordning före, under och efter en samhällsstörning

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning. Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Målet med denna samverkan och stöd är se till att samhällets viktigaste funktioner som exempelvis sjukvård, kommunikationer och el- eller telefonförbindelser fungerar.

Kommunen står närmast invånaren

Landets kommuner och regioner står för mycket av den samhällsviktiga verksamheten som måste fungera även vid en större samhällsstörning. Det är också till kommunen du som invånare vänder dig när något händer.

Kommunen har en beredskap och en plan ifall en samhällsstörning uppstår. Kommunen kommunicerar med invånarna och finns där för att svara på frågor. Om det är en större samhällsstörning som sträcker sig över flera kommuner, exempelvis en storm eller en översvämning vid en kommungräns går Länsstyrelsen in och stöttar för att samordna de olika berörda aktörerna.

Kommunen jobbar med samordning av krisberedskapen med regionen, organisationer, företag och eventuella statliga myndigheter inom kommunen. Det kan exempelvis ske genom konferenser och nätverksträffar samt att under en kris informera och rapportera till Länsstyrelsen om läget i kommunen.

Alla invånare har ett eget ansvar

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Kommunens invånare har ett eget ansvar att vara förberedda vid en samhällsstörning.

Frivilligorganisationer har en viktig roll

De frivilliga spelar en viktig roll för Sveriges krisberedskap. Länsstyrelserna samarbetar därför med så kallade frivilliga försvarsorganisationer. Dessa frivilligorganisation har specialistkompetens inom olika områden som brukshundar, bilförare eller radiokommunikation. Genom kurser och utbildningar ser organisationerna till att den särskilda kompetensen bevaras.

Specialisterna ska kunna bistå med hjälp när samhället har särskilda behov av insatser. Det kan till exempel handla om att transportera medicin i svårframkomlig terräng, eller att söka efter försvunna människor med hjälp av hundar.

De frivilliga försvarsorganisationerna är självständiga förbund och föreningar som har skapats på medlemmarnas egna initiativ. Deras uppgifter bestäms av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Lär dig mer om krisberedskap

Kontakt