Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt uppdrag till länsstyrelserna att kartlägga vattensituationen i landet

Vattendroppe från kran. 

Regeringen har idag beslutat att ge samtliga länsstyrelser i uppdrag att kartlägga och analysera vattensituationen på regional och lokal nivå i respektive län.

Länsstyrelserna ska enligt uppdraget också redovisa vilken förmåga som finns för att förebygga och hantera en vattenbristsituation. Uppdraget syftar till att ge fördjupad information om situationen för att vara förberedd på eventuell vattenbrist.

Värmen och torkan de senaste tre åren har i flera regioner inneburit påfrestningar på yt- och grundvattentillgångarna och påverkan på vattenbalanser. Grundvattennivåerna i de stora grundvattenmagasinen är under de normala i stora delar av landet och vattenbrist kan uppstå under denna sommar om inte påfyllning av grundvattnet sker under våren.

— Det är ett viktigt uppdrag vi fått och Länsstyrelsen i Hallands län har påbörjat arbetet med att skapa en regional lägesbild över vattensituationen i länet säger Landshövding Lena Sommestad.

Även om problemet med låga vattennivåer och flöden inte är permanent förväntas dricksvattenförsörjningen i Sverige påverkas av klimatförändringarna. Nuvarande situation med låga vattennivåer kan bli långvarig eftersom det kräver flera säsonger med riklig nederbörd för att återställa vattenmagasinen. Regeringen vill med uppdraget skaffa sig tidig och fördjupad information om situationen för att vara förberedd på eventuell vattenbrist.

— I Sverige tar vi rent dricksvatten för givet. Men under senare år har de risker som förknippas med ett förändrat klimat även blivit påtagliga i Sverige, och i Halland. Det blir alltmer uppenbart att klimatförändringarna kommer att ställa stora krav på ett långsiktigt arbete för att säkra vattenförsörjningen säger Lena Sommestad.

Genomförandet av uppdraget ska ske i dialog med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och berörda statliga myndigheter. Uppdraget ska redovisas den 20 maj och den 15 juli 2019. Genomförandet av uppdraget och redovisningen ska samordnas av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Läs mer på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt