Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så hjälper vi vildbina

Guldsandbiet återfinns på sandiga ängsmarker och är listad som nära hotad. Foto: Mikael Larsson

I Sverige finns idag 273 arter av vilda bin. Dessa är mycket viktiga för vår livsmedelsproduktion, då de pollinerar våra grödor. Men vildbina lever farligt och riskerar att dö ut.

208 olika arter av vildbi har hittats i Halland. Av dessa anses 13 arter inte längre vara bofasta i länet då de inte setts här sedan 1950-talet. 29 av de bofasta arterna är rödlistade, vilket betyder att även de löper stor risk att dö ut, på kort eller lång sikt.

Särskilda åtgärdsprogram för vissa arter

14 arter i länet berörs av särskilda åtgärdsprogram, där Länsstyrelsen arbetar med specialinriktade skötselåtgärder på platser där dessa bin finns. Målet är att säkra deras fortlevnad i Halland. Vi arbetar också med att inventera arterna i länet och på så vis få kunskap om var de finns. Vi hjälper även till att skapa miljöer som vildbina trivs i, genom att föreslå lämpliga skötselåtgärder och annan rådgivning till och i samverkan med markägare.

Vänta med att slå vägkanter

Några av vildbinas favoritväxter är till exempel blåklockor, fibblor och väddklint. Så genom att inte slå vägkanter för tidigt, utan låta örter blomma och sätta frö innan slåtter, gynnas bi och insekter. Det är bra information till trafikverket, lantbrukare, vägföreningar och kanske golfklubbar samt privatpersoner, som på så vis kan bidra till ett rikare odlingslandskap.

Blomsteräng utmed vägkant

Blommande vägkanter är viktiga för våra vildbin. Foto: Jessica Gunnarsson

Tips till trädgården

Genom att gynna bi i sin egna trädgård bidrar man inte bara till att bevara arten utan belönas också med goda skördar av bär, frukt och andra grödor som pollineras av insekter.

  • Odla växter som ger pollen och nektar under hela sommaren. Exempel på bra biväxter är fruktträd, bärbuskar, myntor, timjan, honungsört, vädd, klockor av alla slag, malvor, klint, scilla, stjärnflocka och ärtväxter.
  • Undvika att använda bekämpningsmedel och konstgödsel.
  • Ogräs som maskrosor, kirskål, hundkäx och höstfibbla är attraktiva för bin och kan gärna lämnas kvar att blomma på lämpliga ställen.
  • Sköt gärna någon del av trädgården som slåtteräng.
  • Sätt upp bihotell för vedlevande bin på en solig och varm plats. De går att bygga själv eller kan köpas i trädgårdsbutiker.

Mer information i broschyren ”Vildbin i Halland”

Länsstyrelsen i Hallands län har genom sitt arbete med åtgärdsprogrammet för hotade arter bland annat tagit fram en informationsbroschyr om vildbin i Halland.

Den innehåller fakta om vildbin, vårt arbete och tips på vad man som privatperson kan göra för att hjälpa bina.


Länk till digital version av broschyren "Vildbin i Halland Länk till annan webbplats."


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss