Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen föreslår att hunden ska hållas kopplad i fler naturreservat

Två personer som syns i halvfigur är ute och går med en hund i koppel

Länsstyrelsen vill att hundar ska hållas kopplade i fler naturreservat i länet, och skickar idag ut en remiss för att ta in synpunkter. Reglerna ska göra så att olika intressen kan samsas i naturreservaten.

Många besökare i naturreservaten är hundägare och vill såklart ha med sig sin bästa vän ut i naturen.

– Flera av oss som jobbar med reservaten har också egna hundar och vet precis hur underbart det är att ta med dem ut på härliga promenader. Men det är en sak att ha med sig hunden och en annan att låta den gå fritt. Det är så mycket som kan hända vilket vi också fått se under lång tid som reservatsförvaltare, säger reservatsförvaltare Annelie Ohlsson.

Lösspringande hundar i reservaten har under årens gång vuxit till ett stort problem. Hundar har vid flera tillfällen attackerat, skadat och dödat betesdjur och även vilda djur och fåglar. Många besökare upplever också lösspringande okända hundar som något obehagligt. Även små hundar kan verka skrämmande för både djur och besökare.

Samma regler i alla reservat där behovet finns

Redan idag gäller kopplingskrav i majoriteten av länets naturreservat. Nu föreslår Länsstyrelsen en uppdatering av föreskrifterna så att alla naturreservat där behovet finns omfattas av samma regler. De nya reglerna föreslås gälla alla reservat som:

  • har betesmark och därmed potentiellt betesdjur,
  • har värdefullt fågelliv,
  • eller som i hög utsträckning används för friluftsliv.

– Vi har satsat stort på att informera om vilka regler som gäller i reservaten, med skyltar, på webben och i sociala medier, säger Mikael Stenström, reservatsförvaltare. Nu vill vi se till att ha bra och tydliga regler i alla reservat där det behövs, så att alla ska kunna känna sig trygga och samsas i naturen.

Förslaget skickas nu ut på remiss

Förslaget med de uppdaterade föreskrifterna skickas nu ut på remiss till organisationer, kommuner, markägare i reservaten och andra aktörer i länet. Det finns möjlighet att lämna synpunkter fram till 20 maj 2019. Beroende på återkopplingen kan förslaget korrigeras, förtydligas eller ändras. Därefter tar Länsstyrelsen ett beslut. Målet är att det ska kunna ske i sommar.

Hundägare har stort ansvar

Hundägare har så kallat ”strikt ansvar” för sin hund. I ansvaret ingår att känna till vilka lagar och regler som gäller, framför allt lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter Länk till annan webbplats.. I lagen står bland annat att:

  • Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Länsstyrelsens befintliga föreskrifter om koppelkrav, och det förslag som vi nu har skickat ut på remiss, innebär ett förtydligande och en skärpning som gäller i naturreservaten.

 

Fakta

  • I de naturreservat som inte har kopplingskrav måste hundägare ändå följa Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter Länk till annan webbplats.
  • På kommunala badplatser (som ibland ligger i naturreservat) gäller kommunens lokala ordningsföreskrifter vid sidan av reservatsföreskrifterna. Det kan innebära att det är hundförbud på stranden under badsäsong. Information om vad som gäller specifikt för varje badplats kan du läsa på kommunens webbplats.
skylt där Länsstyrelsen informerar om att hundar ska hållas kopplade i naturreservat

Kontakt