Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu startar årets naturvårdsbränningar runtom i Halland

Person på en öppen yta som bevakar en kontrollerad naturvårdsbränning

Bild från en tidigare naturvårdsbränning i området Mästocka Ljunghed. Foto: Länsstyrelsen

Varje vår bränner Länsstyrelsen bort förvuxet gräs och ris på många ställen i länet, för att göra det lättare för vissa arter att växa och frodas i naturen. Bränningarna utförs under kontrollerade former med hjälp av erfaren personal.

Naturvårdsbränning är en effektiv skötselmetod för att få bort förvuxet gräs och ris, och därmed gynna en rik biologisk mångfald i naturliga gräs- och hedmarker. Årets första bränning genomfördes 1 mars i en före detta grustäkt utanför Knäred i Laholms kommun.

Bränningarna utförs av erfarna brännarlag som jobbar med säkra brandgator, har vatten till hands och ser till att elden inte sticker iväg. Räddningstjänsten hålls informerad. En del områden bränns av upphandlade bränningsutförare och en del områden bränns av länsstyrelsens naturvårdspersonal.

Urvalet av bränningsområden sker utifrån uppsatta mål i skötselplaner för naturreservat, bevarandeplaner för Natura 2000-områden och Åtgärdsprogram för hotade arter.

Planerade bränningar under 2019:


Kungsbacka kommun:

Kullavik
Sandsjöbacka (naturreservat)
Vallda Sandö (naturreservat)
Äskhult (naturreservat)
Malön (naturreservat)
Hälelsö (naturreservat)

Varbergs kommun:
Vendelsöarna (naturreservat)
Bua strand
Båle

Falkenbergs kommun
Olofsbo
Rosendal
Långasand
Hällarp (naturreservat)
Steningekusten (naturreservat, små partier)

Halmstads kommun:
Frösakull
Haverdal och Stabbes hög
Haverdal (naturreservat)
Annies Gård
Kårarp
Vapnö
Lågagård
Vallås travbackar
Vallås strandvall
Långenäsudden
Strandlida
Tylön (naturreservat)
Sundsholm (naturreservat)
Gårdshult (naturreservat)
Särdal (naturreservat)
Bockalt

Laholms kommun:
Skogsgård (naturreservat)
Vessingesjön (naturreservat)
Elestorp
Veinge betong
Kullsgård
Övragård (naturreservat)
Mästocka (naturreservat, lilla hägnet)
Våxtorp Ön
Knäred
Bollaltebygget (kulturreservat)
Eldsbergaåsen gravhögar
Veinge gravhög
Laholm gravhög

Hylte kommun
Norra Remma

Inställda bränningar

Detta är samtliga områden som bränns i regi av både Länsstyrelsens naturvårdsenhet, kulturmiljöfunktion samt Västkuststiftelsen (VKS). Alla områden kanske inte kommer att bli brända på grund av vädret.

Flera planerade bränningar har ställts in på grund av årets halverade budget till skötsel av naturreservat och andra värdefulla naturområden. Dessa är: Hållsundsudde – Sönnerbergen naturreservat, Klosterfjordens blivande naturreservat, Lahall, Årnäsuddens naturreservat, Utteros naturreservat, Biskopstorps naturreservat (hedmarker i skogsbetesfållor), Steningekustens naturreservat: norra heden och Mästocka ljunghed (öppna heden).

Kontakt