Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två halländska biogasprojekt får bidrag från Klimatklivet

Naturvårdsverket har fattat beslut om investeringsbidrag till två viktiga projekt som främjar produktion och användning av biogas i Halland. De som fått stöd är Vessige Biogas Ekonomisk Förening och FordonsGas Sverige AB.

Vessige Biogas Ekonomisk Förening får 24,7 miljoner kronor för att bygga en anläggning för uppgradering av biogas till fordonsgas. Anläggningen ska ligga i Vessigebro, Falkenbergs kommun. Initialt kommer gödselbaserad biogas att transporteras via ledning från en befintlig biogasanläggning. Efterhand ska ytterligare anläggningar kunna anslutas.

Det andra projektet som fått stöd är en tankstation för flytande biogas (LBG) som planeras i Halmstad av FordonsGas Sverige AB. Flytande biogas är ett klimatvänligt drivmedel för tunga fordon. Flytande biogas kräver mindre volym, är lättare att transportera och enklare att lagra än komprimerad biogas. I dagsläget finns sju tankstationer för komprimerad biogas i Halland, men tidigare i höstas fick Gasum AB Klimatklivsstöd för att uppföra en tankstation för LBG i Kungsbacka.

– Biogas har en stor outnyttjad potential i Halland i och med det starka jordbruket som kan förse biogasanläggningar med stora mängder gödsel samt andra restprodukter, säger Zsofia Benes klimatklivshandläggare på Länsstyrelsen i Hallands län. Dessutom står transportsektorn för drygt hälften av Hallands klimatutsläpp. Därför är dessa planerade biogasåtgärder välkomna satsningar som medför stor klimatnytta samtidigt som de gynnar de lokala näringarna och landsbygdsutvecklingen.

Klimatinvesteringsstöd inom Klimatklivet 2018

Under 2018 fick 65 nya halländska projekt klimatinvesteringsstöd inom Klimatklivet. Sammanlagt fick dessa satsningar drygt 95 miljoner kronor, vilket i genomsnitt motsvarade 51 procent av projektens totala investeringskostnad. Fler än hälften av åtgärderna avser laddstationer för elbilar, men även ett antal energikonverteringsåtgärder samt andra typer av investeringar såsom cykelinfrastruktur, cykelgarage och biogaslastbilar har beviljats stöd.

I riksdagens budgetbeslut från december 2018 finns inga medel avsatta för nya Klimatklivsbeslut. Enligt fyrpartiuppgörelsen från januari 2019 ska dock klimatinvesteringsprogrammen utvecklas och effektiviseras.

Kontakt