Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många nya beslut om bidrag till klimatinvesteringar

Sedan slutet av september har 21 Halländska projekt beviljats totalt 39 miljoner kronor i bidrag från Klimatklivet.

Störst bidrag gick till Krönleins bryggeri som planerar att installera en ny ångpanna för att kunna ersätta eldningsolja med träpellets. Skanska Industrial Solutions har också beviljats ett större stöd för energikonvertering. I deras fall ska två gasolbrännare i ett asfaltverk i Varberg ersättas med en anläggning där träpulver eldas.

– Sedan 1990 har utsläppen av klimatgaser från den Halländska industrin minskat med 75 procent, säger Patrik Ekheimer energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Hallands län. För att minimera de kvarstående utsläppen är det nödvändigt att fortsätta fasa ut de fossila bränslena och att ersätta dessa med biobränslen. Därav är dessa satsningar mycket välkomna.

Minskat bilåkande

Halmstad kommun har fått drygt tio miljoner kronor för att bygga ut cykelinfrastrukturen i kommunen. Härigenom kommer existerande cykelvägar kunna bindas samman till längre färdstråk, vilket väntas bidra till en överflyttning från bil till cykel.

Även Laholms kommun har fått bidrag för åtgärder som ska bidra till minskat bilåkande. Genom att bygga ett cykelgarage vid järnvägsstationen förbättras möjligheterna till såväl cykelresor som tågpendling. I garaget kommer även erbjudas laddning av elcyklar.

Laddstationer vanligaste åtgärden

Den vanligaste typen av åtgärder som beviljats medel är dock laddstationer för elbilar. Totalt beviljades nu tio Halländska projekt motsvarande drygt tre miljoner för att installera laddare vid alltifrån bostadsrättsföreningar till företag och kommunala verksamheter.

Trots ett stort fokus på elektrifiering är det viktigt att påtala att det även görs andra åtgärder för att ställa om fordonsflottan till fossilfrihet. Tidigare har olika aktörer beviljats medel för att uppföra tankstationer för biobränslen och vid denna omgång har Martin & Servera beviljats pengar för att köpa 20 tunga lastbilar med gasdrift.

Halländska projekt som fått bidrag under hösten 2018:

 • Energikonverteringar
  • Halmstad Energi och Miljö, tre olika fastigheter
  • Krönleins bryggeri
  • Getinge Försäljnings AB
  • Lantbruk i Vinberg
  • Lantbruk i Frillesås
  • Skanska Industrial Solutions
 • Cykelinfrastruktur, Halmstad kommun
 • Cykelgarage, Laholms kommun
 • Fordon, Martin & Servera
 • Laddstationer
  • BRF Halmstadshus nr 8
  • BRF Kungsbackahus nr 3
  • BRF Villa Real
  • Engineering Force Sweden
  • Falkenbergs Stormarknad
  • Falkenbergs Bostad, två olika verksamheter
  • Hallands Hyrbilsdepå
  • Säröhus
  • Tölöleden Fastighets AB

Vad har vi hittills uppnått inom Klimatklivet?

Hittills har 107 projekt i Halland beviljats 123,8 miljoner i bidrag från Klimatklivet.

Nationellt har 3 207 ansökningar fått stöd på 4,75 miljarder kronor från Klimatklivet. Totalt kommer åtgärderna att bidra till en koldioxidminskning på cirka 1 567 000 ton per år.

De största utsläppsminskningarna sker inom åtgärdskategorierna transporter, energikonvertering och produktion av biogas. Majoriteten av de beviljade ansökningarna rör olika typer av laddningsstationer för elfordon.

Kontakt