Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Var tionde kontantuttagstjänst har försvunnit under året

smart telefon med appen swish uppe på skärmen

Under året har var tionde kontantuttagstjänst försvunnit i Halland. I länsstyrelsernas rapport ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018” konstateras att kontantanvändningen och tillgången till kontanttjänster fortsätter att minska.

I Sverige sköts kontanthanteringen av ett fåtal aktörer och kontanter används i allt mindre utsträckning. Detta gör kontantkedjan sårbar. En utveckling som vi kan se även i Halland:

  • Under 2018 femton serviceutövare av kontanter lagt ner. Antalet serviceutförare har minskat från 160 stycken år 2011 till 113 stycken år 2017 och nu 98 stycken 2018.
  • Antalet uttagsautomater i länet har under året minskat med tio stycken.
  • Antalet bankkontor i Halland är 35 stycken varav 20 kontor har bankkassor. Bankkassorna minskar med ett par varje år.
  • Serviceboxar för dagskassehantering har under året, 2017–2018, minskat ifrån 28 till 22 stycken. På sju platser finns dagskassehantering.

Rapporten är framtagen av länsstyrelserna som har i uppdrag att bevaka de grundläggande betaltjänsterna i landet.

Hallands del börjar på sidan 63 i rapporten "Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018" Pdf, öppnas i nytt fönster.

Kontakt