Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Severin Nilsons ateljéstuga blir byggnadsminne

Halland har fått ett nytt byggnadsminne. Det är Severin Nilsons ateljéstuga i Asige, Falkenbergs kommun. Beslutet togs nyligen av Länsstyrelsen i Hallands län.

- Nu får vi ytterligare ett tillskott till berättelsen om Hallands historia. Detta är det 53:e byggnadsminnet i Halland, säger Hans Bergfast, Länsantikvarie på Länsstyrelsen i Hallands län.

Ateljéstugan i Asige

Ateljéstugan, som nu är byggnadsminne, var konstnären Severin Nilsons barndomshem. Severin Nilson flyttade torpet år 1885, vilket var vanligt på den tiden, till den nuvarande platsen - Björsgård i Asige. Där inredde han ett av rummen till ateljé.

Ateljéstugan är representativ för traditionell mellanhalländsk bebyggelse. Den har det karaktäristiska halmtaket och är byggd med skiftesverksstomme. Stugan har även den murade eldstaden med den välvda spiskåpan som känns igen från andra torpstugor i regionen.

En stuga med halländsk historia

Ateljéstugan och dess gårdsmiljö bär på många berättelser som är tätt länkade till Severin Nilsons liv och konstnärskap. Severin Nilson lämnade aldrig sin hembygd helt. Han återvände när han kunde och däremellan tog han hembygden med sig på sina resor. Han skildrade Halland även utanför landets gränser. Severin Nilsons fotografier ses idag som ett dokumentärt intressant material, trots att motiven ofta var arrangerade. Detta för att de berättar på ett ovanligt naturligt sätt om vanliga kvinnors och barns vardag.

Severin Nilson - Hallands landskapsskildrare

Konstnären Severin Nilson föddes i mitten av 1800. Han utbildade sig i Paris till genremålare och fotograf. När han återvände hem igen åkte han runt i bygden och skildrade de traditionella miljöer han såg och de människor han mötte. Han har kallats ”Hallands egen landskapsskildrare” och vissa av hans viktigaste bidrag till konsten kan vara hans naturliga porträtt av kvinnor och barns vardag vid slutet av 1800-talet.

Länsstyrelsens bedömning

Bedömningen är att ateljéstugan är av synnerligen högt kulturhistoriskt värde, med hänvisning till ett starkt personhistoriskt värde kopplat till Severin Nilsons konstnärskap.

Ateljéstugan ägs av Asige Hembygdsföreningen men står på privatägd mark. Ateljéstugan är numera ett museum och visas av Asige Hembygdsförening.

Därför har vi byggnadsminnen

Byggnadsminnen finns för att bevara delar av historien som har betydelse för hur vi förstår dagens och morgondagens samhälle men även för att vi ska få ta del av kulturarvet. Kring varje byggnadsminne finns skyddsbestämmelser som reglerar hur byggnaden skall tillvaratas.

Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka byggnader eller anläggningar som blir byggnadsminnen. Det är även Länsstyrelsen som ansvarar för tillsynen av dem. Däremot kan vem som helst föreslå att en byggnad blir förklarad som byggnadsminne. Processen från att ett förslag på byggnadsminne kommer in till dess att ett beslut är taget är lång. I de flesta fall omkring två år. I Halland får vi i genomsnitt ett nytt byggnadsminne vartannat år.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss