Snöfall i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Informationskarta Halland – ett nytt WebbGIS för allmänhet och professionella användare

informationskarta halland i en webbläsare

Länsstyrelsen i Hallands län lanserar nu ett nytt externt WebbGIS med namnet Informationskarta Halland. Här kan du bland annat hitta information om länets fornlämningar, naturreservat, riksintressen, anlagda våtmarker, vattenskyddsområden och mycket mer. Kartan funkar lika på bra på mobil som på dator.

Informationskarta Halland ersätter Länsstyrelsens gamla externa WebbGIS. Den nya kartan har ett enklare gränssnitt och är både snabbare och lättare att arbeta med. Informationskarta Halland kan du också använda i din smarta telefon eller platta.

– Vi hoppas att vårt nya WebbGIS ska komma till stor användning. Intresserad allmänhet kan hitta mycket spännande information i kartan och vi hoppas att professionella användare ska finna tjänsten användbar i sitt arbete, säger Niklas Kåwe, GIS-samordnare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Informationskarta Halland kommer att kompletteras med mer funktionalitet kontinuerligt och ambitionen är även att kartan ska fyllas på med mer användbart underlag framöver.

Informationskarta Halland Länk till annan webbplats.

Synpunkter eller frågor får gärna lämnas till Länsstyrelsens GIS-samordnare.

Kontakt