Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hallänningen har i genomsnitt 2,8 kilometer till skyddad natur

Kvinnlig vandrare står på en höjd och blickar ut över ett vattendrag i Skogsbo naturreservat. 

Svensken har i genomsnitt 2,8 kilometer från bostaden till skyddad natur, men skillnaderna är stora mellan olika kommuner och län. Det visar statistik från SCB. I Halland är avståndet i genomsnitt 2,8 kilometer men det skiljer sig mellan kommunerna.

I Halland är det Kungsbackaborna som har närmast till skyddad natur, i genomsnitt 2,1 kilometer. I Hylte kommun är avståndet längst, 3,9 kilometer. Hallänningen har i genomsnitt 2,8 kilometer till skyddad natur – exakt samma siffra som riksgenomsnittet.

– I Halland jobbar vi framförallt med att skydda skogliga, marina och kustnära miljöer. Detta fokus har vi haft de senaste åren, säger Sindy Gullberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

I arbetet med att skydda natur utgår Länsstyrelsen bland annat från den nationella strategin för formellt skydd av skog Länk till annan webbplats. som har tagits fram.

Närheten till skyddad natur är viktig

Människor mår bra av friluftsliv. Att vara ute i naturen kan leda till en förbättrad psykisk hälsa och mer fysisk aktivitet. En förutsättning för dessa positiva folkhälsoeffekter är att naturen är lättillgänglig och bostadsnära – då blir vistelsen i naturen till en del av vardagsrutinen.

Många av Hallands naturreservat går att nå även om de ligger en bit bort från tätorterna. Har man inte tillgång till bil finns goda möjligheter att åka kollektivt. På Länsstyrelsens webbplats finns information om samtliga reservat, där kan man även filtrera fram de reservat som går att nå med kollektivtrafik.

Ny busslinje fick positiv respons

Som en del i Länsstyrelsens arbete med att förbättra tillgängligheten till naturreservaten lanserades under 2018 busslinjen Åkturen tillsammans med andra aktörer i länet. Åkturen knyter ihop naturreservaten i Åkulla Bokskogar med Varbergs innerstad.

– Åkturen fick en positiv respons från resenärerna - över 4 000 detta år vilket motsvarar i genomsnitt 12 personer per tur. För den som inte har tillgång till bil eller vill uppleva vår fina natur på ett klimatsmart sätt har Åkturen varit en smidig och efterlängtad lösning. Naturen är till för alla, säger Conradin Weindl, friluftsstrateg på Länsstyrelsen i Hallands län.

Här kan du läsa mer om reservaten i Halland Länk till annan webbplats.

Kommuner kan också bilda reservat

Många kommuner i Sverige använder möjligheten att bilda kommunala naturreservat. I Halland finns det idag två kommunala reservat: Vinbergs reservat i Falkenbergs kommun och Såghuslund i Laholms kommun.

– Vi ser positivt på att kommunerna bildar kommunala reservat och kanske då gärna tätortsnära, säger Sindy Gullberg.

– Vi hoppas och tror att ännu fler kommuner ska engagera sig i arbetet med kommunala naturreservat, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket.

Arbetet med att skydda natur fortsätter

Av statistiken från SCB framgår vidare att 24 procent av svenskarna bodde inom en kilometer till skyddad natur 2017. Året innan var motsvarande siffra 23 procent.

– Det är positivt att fler människor har nära till skyddad natur. Men många har fortfarande för långt till ett naturskyddat område för att besöka det i vardagen. Därför fortsätter arbetet att skydda värdefull natur, säger Claes Svedlindh.

Avstånd till skyddad natur i Halland

Lista över hallänningarnas medelavstånd till skyddad natur (kilometer). Genomsnittet i Halland är 2,8 kilometer.

Kommun:

Kilometer:

Hylte

3,9

Halmstad

3,0

Laholm

2,5

Falkenberg

3,9

Varberg

2,8

Kungsbacka

2,1

Avstånd till skyddad natur i Sverige

Lista över befolkningens medelavstånd till skyddad natur (kilometer).


Län:

Km:

Stockholms län

1,9

Uppsala län

2,8

Södermanlands län

2,2

Östergötlands län

2,5

Jönköpings län

3,1

Kronobergs län

3,5

Kalmar län

3,7

Gotlands län

1,8

Blekinge län

2,1

Skåne län

2,8

Hallands län

2,8

Västra Götalands län

2,6

Värmlands län

5,1

Örebro län

1,7

Västmanlands län

3,5

Dalarnas län

3,0

Gävleborgs län

4,1

Västernorrlands län

3,8

Jämtlands län

5,0

Västerbottens län

4,4

Norrbottens län

5,2

Kontakt