Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hallands milstenar restaureras för framtiden

En milsten med skog i bakgrunden. 

Längs vägarna i Halland finns det 250 milstenar, resta för flera hundra år sedan. Trafikverket och Länsstyrelsen i Hallands län arbetar nu med att restaurera milstenarna i länet. I höst blev Falkenbergs 56 stenar klara. Nu återstår bara Varberg och Kungsbackas milstolpar innan samtliga stenar är upprustade.

En milstolpe eller milsten är en föregångare till de vägmärken vi har idag. Milstenarna är gjorda av sten eller järn och står på stenpostament. De äldsta milstenarna i länet restes redan 1666 längs den medeltida Kungsvägen nära kusten. De övriga är från 1800-talet och majoriteten av dessa hittar man från kusten inåt Småland och Västergötland.

Samtliga milstenar får en uppfräschning

Trafikverket och Länsstyrelsens har tillsammans drivit ett projekt för att restaurera milstenarna i länet. Arbetet började i södra delen av Halland och i år blev Falkenbergs stenar klara.

– Postamenten har lagts i ordning och stenarna har rests upp. Dessutom har stenkonservatorer tvättat och fyllt i texten med svart färg, berättar Lena Berglund, arkeolog på Länsstyrelsen i Hallands län.

Nästa år fortsätter projektet norrut. Då ska Varbergs 37 milstenar och Kungsbackas 13 milstenar åtgärdas så att de kan stå kvar i många år framöver och glänsa vid vägkanterna i länet.

Historien bakom stenarna

Vid mitten av 1600-talet ökade resandet kraftigt i Sverige och skjutssystemet infördes. Milstolpar eller milstenar sattes upp vid de allmänna landsvägarna för att märka ut avståndet mellan skjutshållen och mellan gästgivargårdarna. På detta sätt fick Kronans tjänstemän ett tillförlitligt underlag för hur mycket reseersättning de skulle betala till skjutsbönderna. Vägarnas mätning utgick från Stockholms slott, utan att ta hänsyn till länsgränser och residensstäder.

Milstolparna placerades ut med markeringen ”1 mil”. Stenar som visade 1/2 och 1/4 mil restes däremellan. I det här sammanhanget är det en svensk gammal mil som avses, vilket motsvarade cirka 10 688 meter.

Landshövdingens namn finns inristat

De äldsta stenarna i Halland är från 1666 och har en kungakrona och ”IH” inristat, detta eftersom Johan Hård var landshövding i Halland vid denna tid. Milstenarna i järn från 1800-talet har också en kungakrona, för att förtydliga statens tillsyn. Men det var gårdsägarna som stod för väghållningen och som fick slå makadam, gräva grus och se till att bygga broar.

Utmed vägkanterna i Halland finns också mindre stenar med siffror på. Dessa sattes upp för att markera var en ny gårdsägares skyldighet började och slutade.

– Redan på 1600-talet fanns det även kartor som visade var vägarna gick i landskapet. På dessa kartor var också gästgiverier, kyrkor och säterier markerade, berättar Lena Berglund.

Karta i PDF-format över Kungsvägen i Halland Pdf, 179.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kartan finns i Stellan Haverlings bok om gamla vägar i Halland. Boken heter "Kungsvägen genom Halland".

Milsten med texten 3/4 mil 1847
karta över halland där milstenarna är utmarkerade

Kartan visar var milstenarna finns i Halland. Källa: Fornminnesregistret

Kontakt