Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Newcastlesjuka hos värphöns i Mölndals kommun (uppdaterad 16 nov)

Fågelsjukdomen Newcastlesjuka har konstaterades på en gård i Mölndals kommun i slutet av oktober. Det visade provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar. Den är inte farlig för människor. Jordbruksverket införde restriktioner i området för att undvika smittspridning. Restriktionerna går även in i norra delen av Hallands län.

Det är tillträdesförbud på den smittade gården och inga djur eller djurprodukter får lämna den. Djuren kommer att avlivas och gården kommer att saneras. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare.

Övervakningsområde

Jordbruksverket tidigare beslut om ett skyddsområde med tre kilometers radie kring gården och ett övervakningsområde med tio kilometers radie har nu lättats något. Skyddsområdet upphävdes den 16 november men övervakningsområdet och dess restriktioner kvarstår.

Det innebär att alla transporter av fjäderfä, andra fåglar eller kläckägg inom övervakningsområdet kontrolleras och kan utföras efter tillstånd från Jordbruksverket. Utställningar och andra sammankomster med levande fåglar i övervakningsområdet är inte tillåtet.

Inget tillstånd behövs för leveranser av ägg för konsumtion.

Djurägare som misstänker Newcastlesjuka ska kontakta veterinär

Newcastlesjuka är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under epizootilagen. Kontakta alltid en veterinär om dina djur visar tecken på sjukdom. Alla som håller fjäderfä och andra fåglar uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken.

Symtom på Newcastlesjuka hos fjäderfä

Symtomen kan variera mycket. Tecken på sjukdomen kan vara:

  • kraftigt sänkt äggproduktion
  • ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg)
  • äggskal med pigmentförändringar.
  • nedsatt allmäntillstånd
  • ökad dödlighet
  • hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)
  • andningssvårigheter med eller utan hosta
  • diarré

Hur sprids viruset?

Infektionen överförs framför allt genom direktkontakt mellan fåglar. Smitta sprids också med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar. Viruset cirkulerar bland vilda fåglar som är oftast bärare och inte drabbas själva av sjukdomen.

Undvik direkt eller indirekt kontakt med andra fjäderfän om du har egna tamfåglar.

Kontaktpersoner för journalister

Jordbruksverket

Karin Åhl, smittskyddshandläggare
Enheten för häst fjäderfä och vilt
Telefon: 036-15 51 58
karin.ahl@jordbruksverket.se

Länsstyrelsen i Hallands län

Viveca Eriksson
Länsveterinär

Kontakt