Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Krav på ligghall först när kylan kommer

Det är fortfarande relativt varmt väder vilket innebär att det ännu inte är något krav på ligghall eller annan typ av stall för djur som går utomhus. Kravet styrs av temperaturen och Länsstyrelsen kan därför inte sätta något datum för när det börjar gälla. När kylan kommer och kravet träder i kraft uppdaterar vi med en nyhet på vår webbplats.

Historiskt sett i Halland har den kalla årstiden inträffat någon gång mellan mitten av november och mitten av december. Veterinärenheten på Länsstyrelsen i Hallands län följer temperaturutvecklingen samt prognoserna och meddelar på webbplatsen samt via sociala medier när ligghallskravet börjar gälla i Halland.

Vad innebär den kalla årstiden?

Den kalla årstiden är när betestillväxt inte sker. När dygnsmedeltemperaturen understiger fem plusgrader under några dagar i följd.

Vilka djur får gå utomhus även på vintern?

Det är bara djur som är lämpade för att vara ute den kalla årstiden som får vara utegångsdjur. Ytterligare en förutsättning är förhållandena omkring djuren. Terrängen och marken de går på ska vara lämplig för dem.

Lagen säger att utegångsdjur ska ha tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggplats om djuren vistas utomhus 12 timmar eller mer varje dygn.

Ansöka om undantag

Vet du med dig att du inte kommer kunna följa djurskyddslagstiftningen, kan du ansöka om undantag från bestämmelsen. Det gör du skriftligen till Jordbruksverket.

Länsstyrelsen gör kontroller

Om Länsstyrelsen i Hallands län kommer ut och gör en kontroll och du inte uppfyller ligghallskravet, noteras det som en brist. Länsstyrelsen hanterar ärendet efter de förutsättningar som finns i den aktuella djurhållningen. Har du däremot beviljats undantag från ligghallskravet av Jordbruksverket eller är med i kontrollprogrammet för utegångsdjur, är inte saknad av ligghall en brist.

Utrymme i ligghallen

Varje djur ska ha en egen plats i ligghallen eller stallet när ligghallskravet träder i kraft. Det är inte tillåtet att låta flera grupper turas om att ha tillgång till ligghall eller stall.

Kontakt