Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Våtmarksprojekt i Hökafältets naturreservat

Hökafältets naturreservat med sanddyner och hav sett från ovan

I Hökafältets naturreservat påbörjas det nu ett projekt där det ska anläggas våtmarker. Foto: Patrik Olofsson

Länsstyrelsen i Hallands län har påbörjat ett projekt för att skapa våtmarker i Hökafältets naturreservat i Laholms kommun. I veckan startar arbetet och vi börjar med att avverka en del bergtall, tall och blandskog i området.

Regeringen satsar 200 miljoner kronor under åren 2018-2021 på Sveriges våtmarker. Syftet är att öka tillskottet till grundvattnet eller stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflödena. Som ett led i denna satsning vill Länsstyrelsen i Hallands län återskapa den naturliga hydrologin i Hökafältet och skapa dynvåtmarker.

Våtmarker uppskattas av många arter

Sanddynsmiljöer i kombination med öppna våtmarker är en mycket ovanlig biotop i Sverige - ett livsrum, rikt på växt- och djurliv med fina fågellokaler.

– Att anlägga våtmarker i Hökafältets naturreservat ger oss möjlighet att stärka denna ovanliga naturmiljö i Halland, säger Magnus Redegard, naturvårdshandläggare och projektledare.

Nu påbörjar vi arbetet

För att skapa våtmarkerna sätter vi igen de diken som avleder vattnet i reservatet, vattnet kan då röra sig över större ytor mot utloppen till Lagan. För att komma åt dessa diken och kunna skapa öppna sandhedar behöver vi även avverka en del bergtall, tall och blandskog i reservatet. Arbetet med avverkningarna startar den här veckan.

– Vi ska även se över elljusspåret och höja slingans lägre områden för att säkerställa att den kan användas året om.

Åtgärderna följer skötselplanen

Åtgärderna som krävs för att skapa våtmarkerna ingår i skötselplanen för reservatet. Skötselplanen beskriver hur området ska förvaltas för att tillgodose syftet med områdesskyddet. Projektet har precis inletts så exakt hur slutresultatet ska se ut om några år är inte helt fastställt.

– Vi har många tankar och idéer vi tittar på. Vi ser fram emot en ny våtmark i ett av Hallands finaste sanddynsreservat inom loppet av några år, säger Magnus Redegard.

Karta över Hökafältet där projektområdet är markerat

De blåmarkerade fälten på kartan visar projektområdet där våtmarkerna ska anläggas. Det är också här som en del bergtall, tall och blandskog ska avverkas.

Kontakt