Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp oss hitta skog i reservaten som angripits av granbarkborre

Närbild på granbarksborre

Insekten granbarkborre kan orsaka stor skada på skog. Foto: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen

Just nu inventerar Länsstyrelsen granskogarna i länets naturreservat på jakt efter skador av granbarkborre. Har du hittat skog i ett reservat som du misstänker har angripits av insekten? Du kan hjälpa oss i arbetet genom att rapportera in dina observationer till oss.

I Hallands naturreservat finns det både områden med planterad granskog och naturskog med gran. I de reservat där det finns planterad granskog som ska avvecklas och ersättas med lövskog kommer vi att fälla angripna träd och ta ut virket från skogen.

Om vi hittar större angrepp av granbarkborre i naturskog med gran har vi möjlighet att fälla och barka (skära bort barken) på angripna granar manuellt med motorsåg. Denna åtgärd blir aktuell om vi bedömer att det finns en stor risk för spridning av angrepp till annan mark, eller om angreppen hotar prioriterade bevarandevärden i naturreservatet.

Under inventeringen har vi tagit hjälp av Skogsstyrelsen som flyger med drönare som kan upptäcka granbarkborreangrepp från luften. I naturreservatet Prästaskogen i Laholms kommun hittade vi skadade och dödade träd som ska fällas och tas ut från skogen. Gamla träd utan bark lämnar vi kvar på marken till nytta för vedinsekter, svampar och hackspettar.

Skicka in din observation

Vi tar tacksamt emot observationer om granbarkborreangrepp i naturreservaten. Vi behöver följande information:

  • Naturreservatets namn
  • Ungefärlig plats
  • Gärna bild och/eller beskrivning av skadornas omfattning

Skicka din observation till naturreservat.halland@lansstyrelsen.se

Så här identifierar du granbarkborreangrepp från årets sommar:

  • Leta efter grupper om minst 5-10 nydödade granar.
  • Det mesta av barren ska vara kvar men en stor del eller hela kronan vara rödfärgad.
  • Mycket bark sitter kvar på trädet men ofta är fläckar eller större partier borthackade av hackspettar, de gillar både larver och färdiga insekter.
  • Om du tittar på en barkbit som fallit från trädet ska den vara genomborrad av smala gångar.
  • Är barken kvar kan man se små runda utgångshål när de nya insekterna gnagt sig ut.

Fakta om granbarkborren

Granbarkborren är en cirka fyra millimeter lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Nästan 30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den enda av dem som kan döda stora friska granar.

Granbarkborren kan angripa levande granar när det finns för många granbarkborrar i förhållande till granens motståndskraft. Stressade granar doftar på ett speciellt sätt och detta känner granbarkborren.

Skogsbruket skapar precis det landskap av storskaliga störningar som granbarkborren älskar. I en brukad skog består skogen av stora ytor där alla träd är ungefär lika stora och lika gamla. I en sådan skog gynnas rotrötans spridning och både rötan och strukturen gör att det ofta blåser ner träd i beståndskanterna. Granbarkborren hittar dem lätt, och när det är riktigt torrt och varmt blir alla träd i den äldre granskogen torkstressade samtidigt. Borrarna kan då angripa levande träd mycket lättare än i naturskogen.

Lär dig mer om granbarkborren på Skogsstyrelsens webb Länk till annan webbplats.

Två män står och tittar upp mot en drönare som är på väg upp genom trädkronorna

På bilden ger sig Skogsstyrelsens drönare upp genom krontaket i granskogen i Prästaskogen i Knäred. I bakgrunden syns en grupp granar som dödats av granbarkborrar nu i sommar.

Kontakt