Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rekordstort intresse för Klimatklivet

I den senaste ansökningsomgången för Klimatklivet kom det in hela 43 ansökningar i Halland. Det tidigare rekordet låg på 30 ansökningar. Det är en stor bredd på de åtgärder som planeras, bland annat finns det förslag på storskaliga satsningar på cykelleder, tankstationer för biodrivmedel, energikonvertering av såväl industrier som fastigheter samt utbyggnad av laddstationer för elbilar.

Klimatklivet är ett investeringsstöd som kan sökas av flera olika aktörer, däribland företag, kommuner och bostadsrättsföreningar. Syftet med stödet är att uppmuntra lokala och regionala aktörer att göra investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas.

Stora satsningar på biogas

De senaste månaderna har Naturvårdsverket beslutat att bevilja drygt 11,8 miljoner kronor till 13 olika halländska projekt. Gasum AB får närmare 6 miljoner kronor för att uppföra en publik tankstation för flytande biogas i Kungsbacka. Även E-on har fått bidrag för en satsning på biogas. I det fallet planerar E-on att bygga ut sitt gasnät från Brännögård till Kinnared i Hylte kommun.

– Det är positivt att se det växande intresset för Klimatklivet och att så många halländska projekt har lyckats få stöd, säger landshövding Lena Sommestad. Projekten skapar en snabb och effektiv minskning av klimatutsläppen i länet, inte minst inom transportsektorn.

Energikonvertering och laddstationer

Tre aktörer har fått bidrag för att konvertera sina uppvärmningssystem. I Halmstad får två fastighetsägare stöd för att ansluta fastigheter till fjärrvärmenätet och en lantbrukare i Ugglarp ska ersätta en oljepanna med en kombipanna för eldning av flis, pellets och halm. Bröderna Gunnarssons Handelsträdgård i Frillesås fick bidrag för att installera skuggväv i sina växthus. Denna åtgärd bidrar till stora besparingar av olja, pellets och el.

Vidare har följande organisationer beviljats stöd för laddstationer:

  • BRF Britta-Lena
  • BRF Trollberget
  • Engineering Force Sweden
  • Halmstads Trafikövningsplats
  • Hemfosa (2 platser)
  • Ullared Stormarknad

– Vi ser att flera fastighetsägare och arbetsgivare planerar att installera laddstationer det närmaste året, säger Patrik Ekheimer energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Hallands län. Redan idag finns flera publika laddare i länet. Men den icke-publika laddningen som sker vid hem och arbete är väldigt viktig, då den är en förutsättning för att konsumenter ska våga investera i elfordon.

Vad har vi hittills uppnått inom Klimatklivet?

Hittills har 86 projekt i Halland beviljats 155 miljoner i bidrag från Klimatklivet.

Nationellt har 2 317 ansökningar fått stöd på 3,3 miljarder kronor från Klimatklivet. Totalt kommer åtgärderna att bidra till en koldioxidminskning på över 930 000 ton per år.

De största utsläppsminskningarna sker inom åtgärdskategorierna transporter, energikonvertering och produktion av biogas. Majoriteten av de beviljade ansökningarna rör olika typer av laddningsstationer för elfordon.

Kontakt