Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

DNA från spårstämplar ska identifiera lodjursindivider

Naturvårdsverket bidrar med 600 000 kronor till ett pilotprojekt för utveckling av DNA-analyser från lodjursspår i snö. Projektet är ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet och Länsstyrelsen i Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län.

I projektet ska DNA ur spårstämplar från lodjur samlas in och projektet startar under hösten 2018 och pågår i två inventeringssäsonger för att avslutas våren 2020.

Ny teknik som används

Att utvinna DNA ur spårstämplar i snö är en ny teknik under utveckling. Genom att identifiera olika individer kan tekniken vara ett bra komplement vid inventering av lodjur, främst i södra Sverige där snötillgången oftast är oregelbunden. Förhoppningen är att metoden även ska bidra till ny kunskap om lodjurens vandringsmönster, släktskap och täthet.

Flera län samarbetar

Projektet är ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet och Länsstyrelsen i Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län. AquaBiota (som är en koncern vars forskningsinstitut utför uppdrag inom forskning och utveckling) ska utveckla insamlings- och analysmetodiken samt göra själva analyserna och Nordens Ark bidrar med prover från lodjur för att kunna utveckla tekniken.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Mia Bisther
Inventeringsansvarig stora rovdjur
Telefon 010-224 56 83

Naturvårdsverket
Linda Ersson
Vilthandläggare
Enheten för viltanalys
Telefon 010-698 17 49

Pressansvarig Länsstyrelsen Västra Götalands län
Anita Nilsson
Telefon 010-224 45 46
Mobil 0736-60 51 18
E-post till Anita Nilsson

Länsstyrelsen i Hallands län
Martin Broberg
Rovdjurshandläggare
Telefon 010-224 32 20
E-post till Martin Broberg

Kontakt