Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två halländska projekt fick stipendier från Stiftelsen H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Ungdomsjouren Tigerlilja och Halmstads Skateboardklubb

Ungdomsjouren Tigerlilja och Halmstads Skateboardklubb

Stiftelsen H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige
har beviljat stöd till två projekt i Halland. Halmstads Skateboardklubb och Ungdomsjouren Tigerlilja.

Sveriges landshövdingar har ombetts medverka med förslag på projekt eller personer att utse bland inkomna ansökningar. Stiftelsens styrelse har 2018 beviljat 12 föreningar i Sverige stipendier, varav två i Hallands län. Stipendier om sammanlagt 280 000 kronor delas ut 2018, varav 75 000 kronor totalt till Hallands län.

Landshövding Lena Sommestad överlämnade bidragen till mottagarna vid en ceremoni på Halmstads slott måndagen den 17 september.

Halmstads Skateboardklubb

Halmstads Skateboardklubb

Halmstads Skateboardklubb

Halmstad Skateboardklubb bildades 1997. 2013 när föreningen etablerade sig i Slottsmöllans Skatepark hade man cirka 100 medlemmar. Sedan dess har föreningen vuxit och har idag 1277 aktiva medlemmar.

Från 2013 har det gjort en stor omställning från att vara bara en förening som levererar möjligheten till skateboardåkning till att aktivt försöka vara en viktig samhällsaktör för Halmstads barn och unga.

Föreningen arbetar med jämställdhetsarbete; tjejcamp, värdegrund, studiehjälp, insatser för barn och unga med NPF-diagnoser, integration, Fritidsgården Slottsmöllans Skatepark.

Ungdomsjouren Tigerlilja

Ungdomsjouren Tigerlilja

Ungdomsjouren Tigerlilja

Ungdomsjouren Tigerlilja är en ideell förening som vänder sig till alla ungdomar som har funderingar, frågor eller bara söker någon att prata med.

De stöder ungdomar i sin verksamhet bland annat genom chatt måndag- och torsdagskvällar, stödkontakt via mail. Personligt stöd vid polisbesök, läkarbesök, ungdomsmottagning med mera. Gruppträffar för att stödja och stärka varandra i
varierande ämnen.

Stiftelsen H.M. Konungens Jubileumsfond

Stiftelsen i Sverige bildades 1996 med uppgift att förvalta de medel som insamlades inför Carl XVI Gustafs 50-årsdag.

Ändamålet enligt stadgarna är ”att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill”. Målet ska tillgodoses genom anslag till individer, organisationer eller institut som bedriver sådan verksamhet.

Kontakt