Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hallands län har räknat alla riksdagsröster men resultat väntas fastställas först på söndag

rösträkning

Rösträknarna på Länsstyrelsen räknar, kollar personkryss och registrerar så att luften vibrerar. I Hallands län är riksdagsval med personkryss färdigräknat och inregistrerat, men så är det inte i alla län. Valmyndigheten planerar att fastställa det slutliga valresultatet för riksdagen på söndag den 16 september.

De länsstyrelser som inte är klara har som ambition att den slutliga rösträkningen och registreringen är klar lördag kväll den 15 september. Därefter fastställer Valmyndigheten fördelningen av mandat mellan partierna och vilka ledamöter och ersättare som tar plats i riksdagen.

– Det innebär att vi på söndag bör ha ett fastställt resultat för riksdagen. Det är oerhört viktigt att vi i valadministrationen ska kunna säkerställa att Sverige får ett korrekt valresultat, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Vissa län behöver mer tid

Rösträkningen efter valet den 9 september har tagit längre tid än beräknat. Det beror bland annat på ett högt valdeltagande men framförallt har fler väljare valt att förtidsrösta, och valt att göra det närmare valdagen. Länsstyrelsen får i och med det kortare tid på sig för den slutliga rösträkningen. Det är de län som har flest röster att räkna som behöver längst tid, det vill säga Stockholms och Västra Götalands län.

Att hantera den stora andelen valsedlar med personkryss tar mycket tid. Nytt i och med valet 2018 är också reglerna gällande samtycke av en kandidatur. Alla personröster ska matchas med ett samtycke från personen som står på valsedeln.

I Halland räknas nu rösterna till kommunfullmäktige

På Länsstyrelsen i Hallands län har nu rösträknarna börjat med räkningen av röster till kommunfullmäktige. Kommunvalen räknas i följande ordning: Halmstad, Laholm, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Mandatfördelning och personval kommer att fastställas succesivt av Länsstyrelsen och syns på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. från måndag 17/9.

När kommunfullmäktige är klart tar rösträknarna hand om landstingsvalet (regionfullmäktige i Hallands län) rösträkning, mandatfördelning och personval hoppas vara klart torsdag 20/9.

Den slutliga rösträkningen går att följa på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Det fastställda slutliga resultatet kommer att publiceras på Valmyndighetens webbplats samt anslås på myndighetens anslagstavla och senare kungörelse i Post och inrikes- tidningar.

Kontakt