Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen erbjuder hjälp med stängsling

får i hage

Vill du ha hjälp med stängsling på grund av nuvarande torka? Om du är djurägare och har foderbrist kan du anmäla ditt intresse till oss att få hjälp av Naturnära jobb.

Länsstyrelsen i Hallands län har två arbetslag i länet som skulle kunna hjälpa till med akut stängsling.

Vi kan inte garantera hjälp till alla eftersom arbetet sker via Naturnära jobb som är en begränsad resurs. Är det många som söker kommer vi att göra en bedömning för att avgöra vilka projekt som ska prioriteras.

Upplägg, prioritering, ansvar - så här fungerar det

 1. Skogsstyrelsen har arbetslag inom Naturnära jobb som kan rycka ut och stängsla i hela länet. Skogsstyrelsen står för arbetskraft och arbetsledning.
 2. Förmedlingen av stängslingshjälp gäller endast provisoriska stängsel.
 3. Om marken ligger på platser som inte kan nås med bil så är det djurhållaren som sköter transporten av material och arbetslag från närmaste bilväg till stängslingsplatsen.
 4. Länsstyrelsen samordnar stängslingshjälpen och prioriterar vad som ska göras. Om det blir väldigt många som hör av sig kommer vi att behöva prioritera vilka som har störst behov och vad som ger störst effekt. Områden som upplåts för bete åt fler prioriteras.
 5. Länsstyrelsen förmedlar stängslingsuppdragen till Skogsstyrelsens arbetsledare, som kontaktar djurhållaren och bokar in stängslingshjälpen.
 6. Djurhållaren tillhandahåller material som stolpar, tråd, verktyg med mera och är på plats för att visa var stängslet ska dras.
 7. Djurhållaren har ansvaret för det uppsatta stängslet.
 8. Djurhållaren behöver inte själv äga marken som ska stängslas, men ansvarar för att ha kommit överens med markägaren om att marken får betas och stängslas.

Uppgifter som vi behöver

De uppgifter som du behöver skicka in till Länsstyrelsen är:

 • Namn
 • Telefonnummer eller e-post
 • Karta ska bifogas där det framgår var stängsel ska dras och var i Halland det ligger.


Skicka din förfrågan och karta till: kristin.ovik@lansstyrelsen.se

Kontakt