Publiceringsdatum: 7 september 2018

Senast uppdaterad: fredag 7 september, 13.02

Måndagen den 8 oktober börjar årets älgjakt

Älg som springer över åker

Älgjakten startar måndagen den 8 oktober. Foto: Patrik Olofsson

Den andra måndagen i oktober startar traditionsenligt älgjakten. Länsstyrelsen har nu beslutat om jakttider och fällavgifter för årets älgjakt.

Jakttiden är lång och pågår i de flesta älgskötselområden till den sista februari. Inom licensområden kan jakttiden variera något i olika delar av länet. Inom oregistrerade marker är jakttiden tre dagar.

Länsstyrelsen skickar nu ut beslut till alla som har registrerat mark för älgjakt i Hallands förvaltningsområden. I dessa beslut finns det information om vad som gäller inom varje enskilt område.

Fällavgiften har inte ändrats utan är samma som i fjol, 1 000 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv.

Här kan du läsa hela beslutet gällande älgjakten 2018-2019PDF

I beslutet finns även ett flertal rekommendationer. Här är ett urval:

  • För att skyndsamt få reda på hur sommarens vädersituation påverkat älgstammen, uppmanas jägare att bidra med älgobservationer (Älgobs) genom dagliga rapporter till Svenska Jägareförbundets Viltdata, www.viltdata.se
  • Älgko ska inte fällas innan hennes kalvar har fällts.
  • Om Länsstyrelsen inte meddelat annat ska licensområden eftersträva en jämn könskvot bland fällda vuxna älgar, mellan och inom år.
  • Kalvavskjutning ska påbörjas första jaktdagen

Mer information om fällavgifter, slutrapportering, otjänlig älg finns på sidan om älgjakt på vår webblänk till annan webbplats

Kontakt