Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lantbrukare i Laholm måste söka dispens hos kommunen

gödselspridning från traktor

Lantbrukare i Laholms kommun måste söka dispens för gödselspridning hos kommunen. Länsstyrelsen är inte tillsynsmyndighet och kan därför inte ge dispens.

Länsstyrelsens beslut om generell dispens för gödselspridning i Laholms kommun har ändrats. Enligt Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2004:62 om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring framgår att det är den operativa tillsynsmyndigheten som i enskilda fall kan medge undantag från bestämmelserna om när gödselmedel inte får spridas i känsliga områden.

Operativ tillsynsmyndighet i Laholms kommun är Miljö- och byggnadsnämnden. Länsstyrelsen i Hallands län upphäver därför beslutet om generell dispens för spridning av gödsel i Laholms kommun som togs den 28 augusti 2018.

Lantbrukare i Laholms kommun som vill sprida gödsel på vallar längre än vad Jordbruksverkets föreskrifter tillåter måste därmed ansöka om dispens hos Miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakt