Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur funkar det med dispens från djurskyddsföreskrifterna?

får i flock

Just nu får vi på Länsstyrelsen mycket frågor från djurhållare som befarar att de inte kommer att klara av att uppfylla kraven i djurskyddsföreskrifterna på grund av sommarens torka. Den djurhållare som vet med sig att man inte kommer att klara av att uppfylla en bestämmelse i respektive djurskyddsföreskrift kan söka dispens hos Jordbruksverket. Jordbruksverket prövar då om det finns särskilda skäl för att medge detta.

Torkan i sig är inget skäl men konsekvenserna av torkan kan bedömas som ett sådant. I din ansökan är det viktigt att du anger skälen till varför du behöver en dispens och vad du har gjort för åtgärder för att försöka lösa problemet. Det är förutsättningarna på varje enskild djurhållning som bedöms och inte generella problem.

Jordbruksverket ger dispenser restriktivt och med en tidsbegränsning. Ärenden med koppling till torkan prioriteras och i slutet av augusti 2018 var handläggningstiden hos Jordbruksverket cirka en vecka. Länsstyrelsen ges möjlighet att säga sin åsikt innan dispens ges till en djurhållare.

Frågor och svar om djurskydd och djurskyddskontroll i samband med torkan 2018 hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt