Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ger dispens för gödselspridning i Laholms kommun (observera beslutet är ändrat)

Traktor på torrt fält

Lantbrukare i Laholms kommun får sprida gödsel på vallar till och med den 31 december 2018. Länsstyrelsen i Hallands län har tagit ett beslut om generell dispens för gödselspridning. Beslutet är ändrat - här kan du läsa vad som gäller för att söka dispens

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter får inte gödsel spridas i känsliga områden, Laholms kommun ingår i denna krets, under tiden 1 november-28 februari. Men torkan under vår och sommar har gjort att skördarna för lantbrukarna har halverats. Det har därför i princip varit omöjligt för djurägare att skörda tillräckligt med foder till sina djur.

Länsstyrelsen anser därför att det är nödvändigt och rimligt att tillåta spridning av gödsel på vallar till och med den 31 december 2018 under förutsättning att temperaturen är tillräckligt hög för att grödan ska kunna ta upp växtnäringen.

Här kan du läsa hela beslutet Pdf, öppnas i nytt fönster.

Kontakt