Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kartor uppdateras med symboler för friluftslivet

Exempelbild på hur kartan ser ut med symboler

Nu blir det lättare för besökare i Hallands skyddade områden att se vilka leder och anordningar som finns i området. Informationen presenteras nu i kartorna som finns under Besök och upptäck på Länsstyrelsens webb.

I skrivande stund kan besökare se den detaljerade serviceinformationen i kartorna för Hallands mest besöksvärda naturreservat. Men arbetet med att uppdatera kartorna pågår kontinuerligt och nya reservat blir klara efter hand.

– De senaste åren har vi satsat mycket resurser på att rusta upp för friluftslivet i reservaten. Parallellt har vi lagt mycket arbete på att dokumentera detta i Naturvårdsverkets databas. Det känns bra att det nu blir synligt för alla var man kan hitta allt det som byggts och fixats till, säger Mikael Stenström, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Symboler för parkering och leder

Informationen handlar om vilken typ av leder som finns i området, exempelvis naturstig, skidled, vandringsled eller ridled. Genom olika symboler kan vi även se var det finns till exempel entréplatser med information, parkering, toalett, soptunnor, fågeltorn eller andra besöksanläggningar.

– Vi arbetar ständigt med att förbättra informationen om länets skyddade områden. I maj lanserade vi en helt ny webbplats som är mobilanpassad. Här har varje reservat en egen sida med bilder, text och karta. En karta som nu kompletteras med friluftssymboler för att göra det ännu lättare för besökare att se vad som finns i reservatet, säger Nicole Blomstrand, kommunikatör på Länsstyrelsen i Hallands län.

Informationen presenteras även i kartverktyg hos Naturvårdsverket samt som öppna data som är fria att använda i egna applikationer.

Här kan du se informationen:

Här kan du hämta öppna data:

Kontakt