Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kraftsamling kring rökfria skolgårdar i Hallands län

Jennie Wallin, handläggare för rökfria skolgårdar på Länsstyrelsen i Hallands län

Jennie Wallin, handläggare för rökfria skolgårdar på Länsstyrelsen i Hallands län

Regeringens mål är ett rökfritt Sverige 2025 och Länsstyrelsen har flera uppdrag med fokus på att minska tobaksbruket. I höst blir rökfria skolgårdar ett prioriterat område för Länsstyrelsen i Hallands län.

Mer än varannan rökare dör av sin rökning och i genomsnitt förlorar varje rökare 10 år av sitt liv. Det bästa du kan göra för att minska risken för sjukdom och förlänga ditt liv är att sluta röka.

Ett rökfritt Sverige 2025

I regeringens strategi mot tobak finns målet att nå ett rökfritt Sverige 2025, med ambitionen att mindre än 5 procent av befolkningen röker.

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att förstärka sin tillsyn enligt tobakslagen för att minska tobaksbruket i Sverige, med ett extra fokus på skolgårdar.

- I mitt arbete är barn och ungdomar den viktigaste målgruppen då de flesta rökare börjar röka under tonåren, säger Jennie Wallin, handläggare för rökfria skolgårdar på Länsstyrelsen i Halland.

Rökfria skolgårdar är målet

För att minska barn och ungas exponering av tobaksbruk krävs bland annat rökfria miljöer och en ännu bättre efterlevnad av tobakslagen, inte minst bestämmelsen av rökfria skolgårdar. För Länsstyrelsen i Hallands län innebär det nya arbetsuppgifter.

- Det känns spännande och roligt att få jobba för att nå målet med rökfria skolgårdar. Under hösten kommer vi observera om det finns tecken på att rökning förekommer på länets skolgårdar. Alla högstadieskolor och gymnasieskolor i länet får därför ett oanmält besök av handläggare på Länsstyrelsen, förklarar Jennie Wallin. Vi kommer även lyssna på skolans behov av stöd i det tobaksförebyggande arbetet.

Stöd i det fortsatta arbetet

Observationerna från besöken på skolorna sammanställs sedan i en rapport. Syftet med besöken är att få en bild av hur det ser ut på länets högstadier och gymnasier med rökfria skolgårdar. Rapporten blir en viktig utgångspunkt för Länsstyrelsen i det fortsatta arbetet med att stödja kommunerna i sitt tillsyns- och tobaksförebyggande arbete.

Bilden har använts i sociala medier för att uppmärksamma föräldrar på att stötta sina barn att förbli tobaksfria.

Bilden har använts i sociala medier för att uppmärksamma föräldrar på att stötta sina barn att förbli tobaksfria.

Kontakt