Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värmen och torkan 2018 (uppdaterad 8 april 2019)

kossa i gräset

Torkan 2018 medförde stora konsekvenser för lantbruket i Halland. Här har vi sammanställt vilka kontaktvägar som finns, vilka undantag Länsstyrelsen tog beslut om samt vart du kan vända dig för att hitta mer information.

Sommaren 2018 dominerades av värme och torka som innebar stora konsekvenser för lantbruket. Flera insatser genomfördes under sommaren och hösten och arbetet med att stötta lantbrukarna i Halland fortsätter även framöver. Länsstyrelsen samverkar med LRF, kommuner och andra aktörer för att stödja de halländska lantbrukarna. Bland annat anordnar Länsstyrelsen träffar och utbildningar av olika slag för länets lantbrukare.

I kalendern hittar du alla aktuella träffar och utbildningar

Rapport om konsekvenser av torkan 2018

Sommaren 2018 blev både varmare och torrare än normalt och påverkade jordbruket negativt i hela landet. Genom stora ansträngningar av de enskilda jordbrukarna har konsekvenserna kunnat begränsas, men trots det kommer spåren av torkan finnas kvar under lång tid framöver. Det konstaterar Jordbruksverket i en ny rapport. Att konsekvenserna blev förhållandevis små beror bland annat på god samverkan jordbrukare emellan och en flexibel tillämpning av regler.

Du kan läsa hela rapporten hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Inte längre något ligghallskrav för utegångsdjur

Det milda vädret innebär att det inte är något krav på ligghall i Hallands län, (uppdaterad 2019-04-02).

Mer om ligghallskrav och djurskyddkontroller

Rådgivning till lägre pris

Jordbruksverket satsar extra medel på att jordbruksföretag ska kunna köpa rådgivning till ett lägre pris. Som jordbruksföretagare betalar du 30 procent av kostnaden. Rådgivningen ska fokusera på likviditetsplanering och/eller foderplanering.

Mer information om subventionerad ekonomirådgivning för dig som drabbats av torkan hos LRF Länk till annan webbplats.

Vem kan ta del av erbjudandet?

Rådgivningsinsatsen vänder sig till lantbruksföretag som bedriver jordbruksverksamhet och som brukar minst 50 hektar åker- eller betesmark eller har minst 25 djurenheter.

Kontakta en upphandlad rådgivare

Jordbruksverket har upphandlat rådgivare över hela landet. I listan hittade ni rådgivarna och dess kontaktuppgifter. Länsangivelsen i listan anger endast var företaget har sitt huvudkontor. Varje rådgivare får i princip utföra rådgivning över hela landet.

Upphandlade rådgivare Pdf, 151.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Olika typer av marker omfattas av olika lagar och därmed ibland olika myndigheter. För att underlätta för lantbrukarna gjorde myndigheter en rad lättnader, dispenser och undantag under sommaren och hösten 2018.

  • Jordbruksverket tog beslut att lantbrukare fick skörda/beta ekologiska fokusarealer och trädor utanför kompensationsområden.
  • Lantbrukare i Halland fick även möjlighet att skörda eller beta andra marker som i vanliga fall inte fick användas före ett visst datum. Länsstyrelsen meddelade att undantag kunde medges om vi fick in en skriftlig begäran via e-post.

I nyheten "Möjlighet för lantbrukare att skörda och beta fler marker i förtid" som publicerades i juni 2018 kan du läsa mer om vilka marker det det gällde

Den som hade ekologisk produktion kunde söka dispens hos Jordbruksverket för foder som inte är certifierat Länk till annan webbplats.

  • Länsstyrelsen i Hallands län beviljade även undantag från förbud för avslagning av vegetation på träda i länet. Beslutet gällde 2018 och medgav ett generellt undantag från förbudet för samtliga som brukade mark i Hallands län.

Här kan du läsa hela beslutet för 2018 som PDF Pdf, 120.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen erbjöd hjälp med stängsling

Länsstyrelsen i Hallands län erbjöd i höstas lantbrukare hjälp med akut stängsling. Arbetet utfördes av två arbetslag inom arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb.

Samarbete för bete och grovfoder

Under sommaren erbjöd både kommuner och Länsstyrelsen marker som var tillgängliga för bete, för att avhjälpa bristen på bete och foder. Det fanns också en Facebooksida där markägare kunde anmäla lämpliga betesmarker.

Kontakt