Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möjlighet för lantbrukare att skörda och beta fler marker i förtid

höbalar på en åker

Jordbruksverket har fattat beslut om att lantbrukare får skörda/beta ekologiska fokusarealer och trädor utanför kompensationsområden. Dessa får annars inte skördas vid den här tidpunkten på året enligt regelverken. Lantbrukare i Halland kan även få möjlighet att skörda eller beta andra marker som i vanliga fall inte får användas före ett visst datum. Vissa grödor får också brytas och sås om.

Undantagen i Halland gäller:

 • Skyddszoner
 • EFA-trädor
 • Obrukade fältkanter
 • Övriga trädor inom kompensationsområden
 • Fånggröda i miljöersättning för minskat kväveläckage får betas, slås och sås om
 • Ettåriga grödor i ekologisk produktion behöver inte heller skördas (om skörden är för liten)
 • Slåtterängar får betas före fastställd tid för slåtter. Om det inte blir något kvar att slå får bete ersätta slåtter helt under 2018.
 •  Vallar och skyddszoner i miljöersättning får brytas och
  sås om ifall det är första året i åtagandet

Beslut om undantag

Beslut om undantag från vissa villkor i miljöersättning för slåtterängar Pdf, 283.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om undantag från vissa villkor i miljöersättning för skyddszoner, kompensationsstöd, ersättningar för ekologisk produktion och minskat kväveläckage Pdf, 199.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om hantering av undantag från vissa villkor i miljöersättning för vallodling, skyddszoner och minskat kväveläckage Pdf, 93.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här ansöker du om undantag

Skicka in en skriftlig begäran till Länsstyrelsen för att få skörda eller beta i förtid.

Begäran ska innehålla:

 • Kundnummer, namn och telefonnummer
 • Information om vilket undantag du söker samt skiftesid
 • Ange torka som skäl för ansökan

Skicka till : jordbrukarstod.halland@lansstyrelsen.se

Vi gör vad vi kan för att underlätta och hanterar ansökningarna så fort vi kan. Vi meddelar sedan per telefon om du kan börja skörda eller inte.

Se upp för giftiga växter - inventera trädor innan skörd

Innan du skördar bör du kontrollera att det inte finns några giftiga växter i dina trädor. Om marken har legat i träda ett par år finns det en risk att giftiga växter har börjat gro, till exempel fräkenväxter, sprängört och stånds. Innan du släpper ut djur på beten som inte använts på länge bör du göra samma inventering och kontrollera så att det inte finns några giftiga växter.

En A-Ö lista med giftiga växter finns hos Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA Länk till annan webbplats.

Jordbrukverkets undantag

På grund av den långvariga torkan vill många lantbrukare skörda sina trädor för att undvika brist på foder. Jordbruksverket har fattat beslut om att man nu får skörda ekologiska fokusarealer och trädor utanför kompensationsområden. Att man får skörda dessa arealer kommer inte påverka stöden, man får alltså inga avdrag på stöden.

Kontakt

Martin Karlsson

Landsbygdsenheten

Anette Ekendahl

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten