Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya undersökningar vid gamla glasbruket i Steninge        

Stranden i Steninge

Det är ingen risk att bada eller vistas på stranden i Steninge, men markföroreningar finns närmast Kustvägen – det visar nya markmiljöundersökningar vid före detta Steninge glasbruk.

Glasbruket i Steninge lades ner redan 1917 men rester från verksamheten så som aska, slagg och glasrester finns fortfarande kvar i marken i området mellan sanddynerna och Kustvägen. Enstaka prover togs i området redan för åtta år sedan.

− Vi gjorde undersökningar på platsen 2010 och vid en provpunkt hittades föroreningar. Därefter har vi fått pengar av Naturvårdsverket för att göra fler markmiljöundersökningar, säger Malin Salberg, miljövårdshandläggare på Länsstyrelsen i Halland.

Preliminära resultat från de nya undersökningarna visar att föroreningsnivån är högre och utbredningen större än vad som tidigare varit känt.

Aska, slagg och glasrester finns närmast Kustvägen, huvud­sakligen i det busk- och trädbeväxta området mellan sanddynerna vid badplatsen och vägen. Flera punkter har undersökts och i några av dessa överskrider föroreningsnivåerna Naturvårdsverkets generella riktvärden.

− Det aktuella området är ganska otillgängligt och bevuxet med slån och sly. Man bör vara försiktig när man vistas i området mellan dynerna och vägen eftersom det finns en hel del vasst material i området som man kan skada sig på. Men vi ser inga risker med att bada, ligga på stranden, vara i dynerna eller besöka caféet, säger Tomas Sjöstedt på miljöförvaltningen.

Fortsatta provtagningar och utredningar kommer nu att göras för att bättre kunna bedöma riskerna för de som bor eller arbetar i området. Berörda markägare har informerats och informationsskyltar sätts upp under veckan.

Kontakt

Tomas Sjöstedt

Miljöförvaltningen Halmstads kommun

Telefon: 035-13 70 00 (växel)