Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Begränsad bevattning från vattendrag i Halland

Det är mycket låg vattennivå i de mindre vattendragen i Halland på grund av den torra väderleken. Länsstyrelsen rekommenderar därför att man inte tar något vatten ur dessa för att bevattna sina grödor.

Det krävs tillstånd eller anmälan för jordbruksbevattning om det inte är uppenbart att inget kan skadas på grund av vattenuttaget. Vid låga flöden i mindre åar och bäckar kan vattenuttag leda till att fisk påverkas negativt. Det är den person som är ansvarig för vattenuttaget som har det fulla ansvaret för att skador inte uppkommer.

Begränsningen gäller till och med den 31 augusti 2018, om inte Länsstyrelsen meddelar något annat. Uttagsbegränsningarna gäller samtliga vattendrag i Halland, med följande undantag:

 1. Kungsbackaåns huvudfåra
 2. Rolfsåns huvudfåra
 3. Löftaån nedströms E6
 4. Viskans huvudfåra och Skuttran nedströms bron vid Holmåkra
 5. Ätrans huvudfåra och Vinån
 6. Suseån nedströms E6-bron
 7. Nissans huvudfåra
 8. Fylleån nedströms bron i Snöstorp
 9. Trönningeån nedströms Trönninge
 10. Genevadsåns huvudfåra nedströms Genevad
 11. Lagans huvudfåra
 12. Stensån nedströms bron i Åstarp
 13. Uttag ur vattenmagasin som inte har direkt tillflöde från vattendrag
 14. Bevattningsföretag med tillstånd. Dessa företag följer de villkor som fastställts i respektive vattendom
 15. För Smedjeån, Menlösabäcken, Tvååkersån och Törlan gäller särskilda beredskapsplaner.

Länsstyrelsen uppmanar även till sparsamt uttag av vatten ur mindre sjöar.

Kontakt

Joel Herzwall

Miljöhandläggare