Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp & ned

Denna veckan pågår Krisberedskapsveckan runt om i landet. Då vill vi på Länsstyrelsen i Hallands län tillsammans med kommunerna i länet uppmärksamma hallänningarna på hur man kan förbereda sig när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt. Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris.

Vid en kris måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. De allra flesta kommer därför behöva klara sig själva en tid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme och möjligheter att hålla sig informerad. Med rätt förberedelser kan man även hjälpa andra.

- Länsstyrelsen i Hallands län arbetar för ett hållbart Halland även utifrån ett krisberedskapsperspektiv. Det innebär att vårt fokus är att se till att krishanterande aktörer, inklusive Länsstyrelsen har den kunskap och de resurser som krävs för att hantera uppkomna situationer för att bland annat skydda liv, hälsa och egendom samt upprätthålla samhällsviktig verksamhet, berättar Lena Sommestad, landshövding i Hallands län.

Länsstyrelsen i Hallands län arbetar för ett hållbart Halland även utifrån ett krisberedskapsperspektiv. Det innebär att vårt fokus är att se till att krishanterande aktörer har den kunskap och de resurser som krävs för att hantera uppkomna situationer för att bland annat skydda liv, hälsa och egendom samt upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Under krisberedskapsveckan har vi därför samordnat de initiativ och aktiviteter som pågår runt om i länet. Längre ned kan ni se en sammanställning av vad som händer i Halland. För mer detaljer kolla respektive kommuns webbplats.

Mer om hur Länsstyrelsen i Hallands län, tillsammans med andra aktörer i länet arbetar med krisberedskap hittar ni på Länsstyrelsens eller respektive kommuns webbplats. På  www.dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats. kan man också läsa mer om hur man kan förbereda sig för en kris.

För mer information om Krisberedskapsveckan, kontakta Länsstyrelsen i Hallands läns kommunikatör Marcus Johansson 010 224 32 75 eller maila marcus.johansson@lansstyrelsen.se

Aktivitetslista krisberedskapsveckan 2018

Kungsbacka    
hela veckan  Utställning på Kulturhuset Fyren
30 maj           Föreläsning ”Om krisen eller kriget kommer – om hemberedskap” på kulturhuset Fyren. Med bland annat frivilliga.

Varberg          
hela veckan  Utställning av krislåda på Komedianten i Varberg och på biblioteken i Tvååker, Veddige, Träslövsläge samt bokbussen.
30 maj           Räddningstjänsten tillsammans med representanter från respektive kommun och det kommunala bolaget VIVAB informerar kring hanteringen av en krissituation. Stora torget Varberg

Falkenberg     
hela veckan  Utställning av krislåda på huvudbiblioteket i Falkenberg.
30 maj           Frukostmöte på Mötesplats Mölle i Falkenberg, för seniorer.
                      Räddningstjänsten berättar om krisberedskap på Stadsbiblioteket i Falkenberg, för allmänheten.
31 maj           Räddningstjänsten Väst bjuder, i samarbete med Försvarsutbildarna, in till utbildningen ”För din säkerhet”. Mötesplats Mölle Falkenberg. Föranmälan.
1 maj              Räddningstjänsten tillsammans med representanter från respektive kommun och det kommunala bolaget VIVAB informerar kring hanteringen av en krissituation. Stortorget Falkenberg.

Hylte               
hela veckan   Monter om krisberedskap på biblioteket i Hyltebruk.
28 maj            Hylte kommun informerar om krisberedskap på Centrumtorget i Hyltebruk.
28 maj            Kostnadsfri föreläsning om hemberedskap av Försvarsutbildarna vid biblioteket i Hyltebruk.

Halmstad        
hela veckan    Utställning av krislåda i rådhusets reception
30 maj             Föreläsning om krisberedskap på Räddningstjänsten i Halmstad
31 maj             Föreläsning om krisberedskap på Räddningstjänsten i Halmstad
1 juni               Kampanjande på Stora torg ”Om krisen eller kriget kommer – om hemberedskap” med räddningstjänst och frivilliga.
                        Information om krisberedskap vid ICA-butiker på Flygstaden och vid Högskolan
2 juni               Information om krisberedskap vid Andersbersgfestivalen

Laholm           
28 maj             Information om krisberedskap Stadsbiblioteket i Laholm. Med bland annat frivilligorganisationer och POSOM.
30 maj             Information om krisberedskap Stadsbiblioteket i Laholm. Med bland annat frivilligorganisationer och POSOM.
1 juni                Monter med bland annat frivilliga ”Om krisen eller kriget kommer – om hemberedskap” Våxtorps marknad.
2 juni                Öppet hus på brandstationen i Laholm med information om krisberedskap. Med bland annat frivilligorganisationer.

Kontakt