Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flisning av högarna i Södra Skummeslöv dröjer

Högar med bergtall

Det dröjer innan de sista högarna bergtall kan flisas i naturreservatet Södra Skummeslöv i Laholms kommun. Det torra och varma vädret som har lett till hög brandrisk i hela länet gör att vi helt enkelt inte vågar utföra arbetet i dagsläget, utan måste invänta ett ordentligt regn.

Arbetet med stubbryckning kan däremot fortgå som planerat. Stubbarna som tas bort kommer att läggas längs med vägen där de måste ligga över sommaren och in på hösten innan de kan tas om hand. Detta för att sanden måste få en chans att torka och trilla av.

I övrigt flyter det på med våra entreprenörer. Skogsstyrelsen jobbar med underlag till upphandling av väg och parkering och förhoppningen är att vi har en entreprenör för detta uppdrag klart under sommaren och med start under hösten.

Kontakt