Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler för kamerabevakning 2018

Reglerna för kamerabevakning kommer att ändras den 25 maj, detta på grund av EU:s nya dataskyddsförordning. Det kommer även att ske förändringar från och med den 1 augusti 2018 när den nya kamerabevakningslagen börjar gälla.

De nya reglerna innebär att färre behöver söka tillstånd för kameraövervakning. Det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen. Ansvaret för att utfärda tillstånd till kamerabevakning och utföra tillsyn över kamerabevakning kommer att flyttas från länsstyrelserna till Datainspektionen.

De nya reglerna innebär också att inga tillstånd kan utfärdas mellan 25 maj och 1 augusti.

Läs mer om de nya reglerna om kamerabevakning på Datainspektionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt