Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Att vara orolig för en kompis

Affisch från kampanj om hedersförtryck

Länsstyrelserna runt om i Sverige genomför nu en gemensam satsning för att nå ut med information kring riskerna med att barn kan komma att giftas bort under sommarlovet.

Kampanjen riktas till yrkesverksamma men även till ungdomarna själva och visar var den som är utsatt kan vända sig för att få stöd, men också vad en kompis eller skolkamrat kan göra om de misstänker att någon far illa.

Uppfatta signaler

När ungdomar utsätts för förtryck, våld och till och med risken att bli bortgifta, så finns det ofta någon som uppfattar signalerna först – en kompis. Undersökningar visar att om de utsatta tar steget att berätta för någon, så väljer de flesta en jämnårig. Men vad kan kompisen göra? Och vem ska hon eller han vända sig till?

– Bara till Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödtelefon har det under årets fyra första månader inkommit samtal som visar att 21 barn och unga har förts ut ur landet mot sin vilja, säger Juno Blom, utvecklingsledare, på Länsstyrelsen Östergötland.

Film och affischer

Med anledning av detta har Länsstyrelsen Östergötland i samarbete med övriga länsstyrelser i landet tagit fram en kort film och ett antal affischer som riktar sig direkt till ungdomar. Dessa belyser hedersproblematik och berättar vad kompisar kan göra för varandra och kan användas på skolor, fritidsgårdar och på andra platser.

Filmen kommer att visas på exempelvis skolor och fritidsgårdar samt spridas i sociala medier under hashtaggen #jagbestämmersjälv. Affischerna kommer att sättas upp på offentliga platser där ungdomar ofta rör sig.

– Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att på regional nivå samordna arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och ge stöd och kompetensutveckling i länet, säger Sigun Lilja, samordnare på Länsstyrelsen i Hallands län

Se filmen och ladda ner affischerna. Länk till annan webbplats.

Fakta om kampanjen

Kampanjen är framtag av Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen Östergötland har även haft regeringsuppdrag att ta fram en nationell informationskampanj om den lagstiftning mot äktenskapstvång som trädde i kraft 1 juli 2014. Den består av affischer, filmer och vägledning som finns för nedladdning via webbplatsen www.hedersfortryck.se Länk till annan webbplats..

På hedersfortryck.se finns även information om den nationella stödtelefonen (010-223 57 60) som är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, klockan 09:00-16:00. Dit kan yrkesverksamma och frivilligorganisationer vända sig för att få råd och stöd i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer såsom barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

Statistik över ärenden till stödtelefonen Länk till annan webbplats.

Samband mellan ofrihet och utsatthet

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har genomfört en undersökning bland ungdomar i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. Av de som själva inte får välja partner är 55 procent flickor och 45 procent pojkar. Undersökningen visar bland annat att de elever som inte får välja sin egen partner oftare är utsatta för olika former av barnmisshandel, det vill säga våld från vuxna. Det handlar om fysisk och psykisk misshandel, att bevittna våld mot en förälder, om sexuella övergrepp och om försummelse:

88 procent hade utsatts för någon form av barnmisshandel under uppväxten jämfört med 42 procent bland övriga ungdomar.

46 procent hade varit utsatta för minst tre former av misshandel. Motsvarande siffra bland övriga ungdomar är 8 procent.

22 procent hade utsatts för sexuella övergrepp av en vuxen person, jämfört med drygt 8 procent bland övriga ungdomar.

Var femte av dessa barn har mått så dåligt att de försökt ta sitt eget liv.

Kontakt