11 sep 2024 klocka 12.30 - 16.30

HACCP i praktiken, digital distansutbildning

gröna och röda tomater på en kvist

Länsstyrelsen erbjuder en distansutbildningi två delar i HACCP-principerna för dig som driver, är anställd i eller tänker starta verksamhet där man hanterar livsmedel på den halländska landsbygden. Utbildningen sker digitalt via Teams, den 11 september 2024.

Syfte: HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten.

Målgrupp: Kurserna riktar sig till små och mikroföretag med färre än 50 anställda på den halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet.

Digital distansutbildning i HACCP-principerna

Del 1: Teoretisk del 1 på egen dator via e-learning måste vara genomförd senast 4 september.
Del 1 avslutas med kunskapsavstämning före den gemensamma del 2, 11 september.

Tid, del 2: 11 september, klockan 12.30-16.30

Plats: Digitalt via programmet Teams

Kostnad: 1 200 kronor (exklusive moms) för kursmaterial och diplom.
Sista anmälningsdag 27 november.

Förkunskaper: Genomgången kurs i Grundläggande livsmedelshygien.
Kursen erbjuds vid flera tillfällen under hösten, se Länsstyrelsens kalender

Anmälan och frågor

Ingvor Johansson, telefon: 010-224 33 93, e-post: ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

Caroline Malmgren, telefon: 070-915 01 65, e-post: caroline.malmgren@anticimex.se

Rådgivning kring HACCP-principerna på din anläggning

Den som gått utbildning i HACCP principerna kan få rådgivning på din anläggning för att se att HACCP-kraven uppfylls.

Tid: Fyra timmar, tid enligt överenskommelse.

Plats: På din anläggning.

Kostnad: 1 860 kronor (exklusive moms) för fyra timmars rådgivning på plats samt dokumentation.

Lär dig arbeta med HACCP principerna

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelsäkerheten. I utbildningen varvas teori, praktik och diskussioner med grupparbeten. Utbildningen är på två dagar och avslutas med ett skriftligt prov och godkänt resultat ger ett diplom.

Kursinnehåll

Vad är HACCP

 • Grundförutsättningar för säkra livsmedel.
 • Verksamhetsbeskrivning.
 • Faroanalys och riskvärdering.
 • Kritiska styrpunkter (CCP).
 • Kritiska gränser.
 • Korrigerande åtgärder.
 • Övervakningsmetoder.
 • Verifiering, validering och revidering.
 • Dokumentation.

I denna del av utbildningen varvas repeterande föreläsning med gruppövningar i ”separata” virtuella ”grupprum”. Då kommer man att öva på att rita flödesscheman, faroanalys, riskvärdering och identifiera CCP.

Två delars distansutbildning i HACCP principerna

Del 1 – digital teoretisk del (cirka 1,5-2 timmar)

Vad är HACCP

 • Grundförutsättningar för säkra livsmedel.
 • Verksamhetsbeskrivning.
 • Faroanalys och riskvärdering.
 • Kritiska styrpunkter (CCP).
 • Kritiska gränser.
 • Korrigerande åtgärder.
 • Övervakningsmetoder.
 • Verifiering, validering och revidering.
 • Dokumentation.

Del 2 – digital lärarledd del (cirka 4 timmar)

I denna del av utbildningen varvas repeterande föreläsning med gruppövningar i ”separata” virtuella ”grupprum”. Då kommer man att öva på att rita flödesscheman, faroanalys, riskvärdering och identifiera CCP.

Rådgivning kring HACCP principerna på din anläggning

Kursinnehåll

 • Genomgång av företagets HACCP.
 • Råd och tips om hur man kan förbättra sin HACCP.
 • Uppdatering av aktuell plan för företagets HACCP.
 • Intyg på utförd revision– och valideringsrapport på den aktuella HACCP-planen med eller utan avvikelser.
 • Diplom vid godkänd HACCP-plan vid aktuellt datum.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdet logotype
Var:
Halmstad
Kostnad:
1 200 kronor (exklusive moms) för mat under dagen, kursmaterial och diplom
Sista anmälningsdag:
28 aug 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss