07 aug 2024 klocka 09.00 - 15.00

Tillsammansdagen den 7 augusti

Två unga personer ute i naturen

Foto: Visit Halland

Den 7 augusti bjuder naturvärdarna, Visit Halland och Länsstyrelsen i Hallands län in till en Tillsammansdag där du kan bli naturhjälte!

Allmänheten bjuds in till att bekämpa de invasiva arterna Gul skunkkalla i Simlångsdalen utanför Halmstad.

Ta på dig oömma kläder. Redskap finns på plats.

Vid frågor maila jeanette.bengtsson@regionhalland.se

Detta är ett arrangemang tillsammans med Region Halland och Visit Halland. Naturvärdarna är en del i Region Hallands hållbarhetsarbete. Ungdomar agerar ambassadörer ute i naturen och du möter dem i skogen, på våra leder, vid havet och de kan ge dig tips på alltifrån smultronställen till sevärdheter. Naturvärdarna hjälper också till att hålla våra naturreservat, stränder och leder rena från skräp och ser över att skyltar är på plats, spångar är hela och att växtligheten inte tagit över, bla bekämpar invasiva arter så som gul skunkkalla och kanadensiskt gullris.

Eu projektet Grip On Life

Under året har Länsstyrelsen i Hallands län fått extra finansiering från EU projektet Grip On Life där det görs stora insatser med bekämpning av gul skunkkalla längs Fylleån med biflöden. Detta kan möjliggöras eftersom Fylleån är ett nationellt värdefullt vatten och av EU utpekat Natura 2000 område. Inom Fylleåns avrinningsområde finns 23 limniska nyckelbiotoper och ån är en av länets mest artrika. Ån och dess stränder hyser många arter inkl. flera rödlistade och hotade arter. Ett av flera bevarandemål för N2000 Fylleån är att främmande arter inte få förekomma på ett sätt så att det påverkar naturligt förekommande arters långsiktiga överlevnad. Främmande arter som gul skunkkalla kan hota lokala arter genom spridning och genom ändrade konkurrensförhållande.

Var:
Björkelund, ca 2 km utanför Simlångsdalen (koordinater 56.705284, 13.093555)
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss