18 okt 2024 klocka 09.00 - 15.30

Kalkningsseminarium Nissan

Helikopter som kalkar en sjö

Nissans vattenråd arrangerar ett kalkningsseminarium i Hestra i Jönköpings län. Dagen innehåller föreläsningar inom olika områden kopplat till framtidens kalkning.

Vad händer under dagen?

Vi kommer bland annat att ta upp kalkningens historia, framtid och förvaltning samt skogens försurningspåverkan. Möjlighet till att få se spridning av kalk med båt och helikopter kommer också att erbjudas under eftermiddagen! Detaljerat program för dagen kommer längre fram.

Under dagen bjuder Nissans vattenråd på förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Matpreferenser eller allergier anges i anmälningsformuläret.

Ange i anmälningsformuläret om du vill delta under eftermiddagens fältaktivitet för att se kalkning från helikopter och båt.

Varför kalkar vi?

I Sverige har vi kalkat sjöar och vattendrag för att upprätthålla den biologiska mångfalden i mer än 40 år! Kalkningen har betydelse för att nå vattendirektivets mål om god ekologisk status i alla våra vatten. Det finns också framtida utmaningar för att behålla levande sjöar och vattendrag och en del av dessa kommer tas upp under konferensen.

Målgrupp

Vattenråd, skogsnäringen, handläggare och huvudmän på kommuner och Länsstyrelser, politiker och intresseorganisationer.

Var:
Isaberg Höganloft
Kostnad:
Seminariet är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
01 okt 2024

Kontakt

Sofia Yngstrand

Samordnare Nissans vattenråd

Telefon 035-13 77 23

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss