02 okt 2024 klocka 09.00 - 12.00

En skola för alla

Två flickor sitter vid en dator, en kvinnlig lärare står bakom och pekar på skärmen.

En inkluderande skola – vad innebär det och vad är tillgängliga lärmiljöer?

Länsstyrelserna i Halland, Jönköping och Skåne bjuder tillsammans med Myndigheten för delaktighet in till en digital konferens med fokus på en skola för alla.

Fler elever med funktionsnedsättning än andra elever går ur skolan utan fullständiga betyg, trots att alla har rätt till en likvärdig utbildning. Detta bidrar till att personer med funktionsnedsättning har en lägre utbildningsnivå än andra samhällsgrupper. För att diskutera och förstå vad som behöver göras anordnas för fjärde året i rad ”En skola för alla”.

Förmiddagen kommer att innehålla olika perspektiv på tillgängliga lärmiljöer och en inkluderande skola. Medverkar gör myndigheter, kommuner, Sveriges Kommuner och Regioner samt representanter från civilsamhället. Program och innehåll presenteras i september.

Syfte: Att erbjuda inspiration, tips och vägledning till arbetet med att vidareutveckla skolornas förmåga att möta barn med funktionsnedsättning.

Målgrupp: Konferensen riktar sig till politiker, skolhuvudmän, skolledning, elevhälsan, lärare, specialpedagog, eller till dig som arbetar inom andra delar av skolverksamheten och på andra sätt möter barn och unga. Även andra som arbetar med barnrätt, social hållbarhet, mänskliga rättigheter, folkhälsa eller funktionshindersfrågor i rollen som politiker, strateg, utvecklare eller chef är varmt välkomna.

Var:
Digital konferens. Konferensen sänds med skrivtolkning.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
23 sep 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss