12 sep 2024 klocka 08.30 - 16.00

Kartövning värdlandstöd

Mobiltelefon med en karta på vid en bro.

Det genomförs många goda arbeten inom ramen för att öka förmågan till värdlandsstöd i Hallands län. Som ett led i dessa arbeten bjuder Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Hallands län in till en dag med fördjupad diskussion för att tillsammans öka vår förmåga.

Under dagen kommer vi få möjlighet att pröva och diskutera organisationernas planer vilket bidrar till ökad förståelse för allas betydelse i ett genomförande.

Målet är skapa förståelse för hur våra allierade Nato-förband anländer till våra transportnoder, vilka aktörer som blir involverade samt vilket ansvar och mandat som finns hos olika aktörer.

Genomförande

Under förmiddagen genomför vi redovisningar och diskussioner utomhus. Vi kommer vara på plats vid både en hamn och ett understödsområde. Ambitionen är att skapa en gemensam bild över hur det kan komma att se ut vid ett aktiverat värdlandstöd.

Lunch serveras på garnisonen i Halmstad. Därefter genomförs gruppvisa diskussioner och redovisningar inomhus i aulan på Lv6.

Innehåll

Några av de perspektiv som kommer synliggöras under dagen är ledning och koordinering, lägesbild, säkerhet, samband, transporter, logistik, sjukvård, försörjning, civila och kommunikation.

Tid och plats

Torsdag den 12 september, klockan 8.30 - 16.00

Samling och uppstart vid Hallands hamnar i Halmstad för att avslutas på Halmstad garnison.

Målgrupp

Kartövningen är riktad till aktörer i Hallands län som bedöms ha en roll i arbetet med uppbyggnaden av totalförsvaret. Denna gång med tema värdlandsstöd. Inbjudan har gått ut till berörda. Saknar du inbjudan och känner dig berörd kontakta Donald Ribbentjärn, kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Arrangörerna förbehåller sig rätten att fördela platserna om dagen blir fulltecknad.

Lunch

Lunch serveras i restaurangen på Luftvärnsregementet. Lunchen betalas av respektive deltagare.

Transport

Transport mellan de olika platserna under dag sker med eget fordon. Samåk gärna.

Utrustning

Kläder efter väder under förmiddagen. Medtag även legitimation.

Ta även med eventuellt egna underlag och instruktioner kopplat till områdena beskrivna för dagen. Detta som stöd, för dig själv, i diskussionerna under dagen.

Arrangörer

Dagen arrangeras tillsammans av Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Hallands län.

Var:
Hallands hamnar i Halmstad och Halmstad garnison.
Kostnad:
Lunchen betalas av respektive deltagare.
Sista anmälningsdag:
04 aug 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Meddela ditt personnummer och eventuella allergier/specialkost till donald.ribbentjarn@lansstyrelsen.se

Det finns 47 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 4 augusti klockan 23.59.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss