02- 04 okt 2024 klocka 08.30 - 14.00

Regional samverkanskurs - operativ inriktning

Motorcykelolycka med räddningstjänst och ambulans. Bild från Mostphotos.

Vill du öka din förståelse för vad andra organisationer har för roll och ansvar vid en större olycka, samhällsstörning eller vid höjd beredskap? Vill du få en bättre bild av vilka riskerna är i Hallands län och hur vi bäst samverkar vid olika händelser för att minska konsekvenserna? I år har du möjligheten att delta på regional samverkanskurs med operativ inriktning. Välkommen med din anmälan.

Genom Regional samverkanskurs operativ, RSK, är målet att skapa goda kontakter mellan aktörer i Hallands län och att öka kunskapen om hur vi bäst samverkar när det väl gäller. Genom kursen ska deltagarna också få en utvecklad förmåga att planera, leda och samverka vid insatser. Kursen bygger på såväl föreläsningar som gruppdiskussioner utifrån scenarion. Genom aktivt deltagande förväntas deltagarna föra utvecklande samtal om samverkan och ledning, och huvudmålet med kursen är att stärka vår regionala samverkan i Hallands län.

Målgrupp

Personal som i sitt arbete leder och/eller samverkar, på plats, vid större insatser i länet.

Exempelvis personal som operativt arbetar med att hantera olyckor och samhällsstörningar. Kursen riktar sig till Region Halland, Polisen, räddningstjänster, SOS Alarm, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Trafikverket, Sjöfartsverket, Tullen, kommuner med flera.

Genomförande

Kursen genomförs som ett internat onsdagen 2 oktober till fredagen 4 oktober på Tylebäck Hotell. Dag 1 börjar klockan 8.30 med fika och dag 3 avslutas cirka klockan 14.00. Kursledningen ser stor vikt av deltagande vid gemensamma middagar, för att fortsätta att samverka sinsemellan och knyta nya kontakter.

Operativ och strategisk kurs i samverkan

Det finns två olika inriktning för den regionala samverkanskursen, RSK. Den ena är operativ och den andra är strategisk.

Kursen med operativ inriktning genomförs varje jämnt årtal, alltså i år 2024, och riktar sig framförallt till personer som leder och/eller samverkar på plats vid större insatser.

Strategisk kurs genomförs varje ojämnt årtal, och riktar sig till personer som har en ledande roll inom sin stabsorganisation.

Var:
Tylebäck Hotell, Halmstads kommun
Kostnad:
Kostnaden för hela kursen, inklusive internatkostnad kommer att delas lika mellan deltagarna. Arbetstid och eventuell reseersättning bekostas av respektive aktör.
Sista anmälningsdag:
28 aug 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Meddela eventuella allergier eller specialkost till olivia.johnson@lansstyrelsen.se

Det finns inga lediga platser kvar.

Kontakt

Bengt Wijkström

Handläggare inom totalförsvar

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss