21 mar 2024 klocka 09.00 - 14.30

Workshop i valsäkerhet – scenarioövningar och erfarenhetsutbyte för kommuner

Foto på kvinna som står och röstar i ett grönt valbås i en vallokal.

Valmyndigheten i samarbete med länsstyrelserna genomför under våren 2024 en särskild satsning på utbildning och övning i valsäkerhet inför EU-valet den 9 juni 2024.

År 2024 är det supervalår och över hälften av världens befolkning går till val, däribland vi i Sverige. Eftersom hotbilden mot allmänna val de senaste åren blivit både mer omfattande och mer komplex, ser vi ett allt större behov av gemensamma förberedelser och övning. I den kedja av aktörer som säkerställer valgenomförandet i Sverige har kommunerna en central roll.

Syfte: Syftet med denna workshop är att ge deltagarna bättre förutsättningar att förebygga och hantera oönskade händelser i valgenomförandet, och därmed stärka valsäkerheten inför genomförandet av det svenska EU-valet 2024. Utöver att diskutera centrala frågor kommer det ges tillfälle att dela erfarenheter med andra kommuner.

Målgrupp: Workshopen riktar sig till personer på kommunen som är involverade i genomförandet av val. Förslagsvis deltar 3-5 personer per kommun. Vi bedömer att det är relevant för valsamordnare, krisberedskapssamordnare, säkerhetssamordnare och kommunikatörer att delta. Men även andra roller/funktioner som bedöms relevanta för valsäkerhetsarbetet kan och får delta.

Anmälan: Via formulär nedan senast den 13 mars.

Övrigt: Workshopen är kostnadsfri och sker i samarbete med Valmyndigheten. Lunch och fika ingår. Eventuell specialkost anmäls till val.halland@lansstyrelsen.se

Från och med den 1 februari genomför Länsstyrelsen ID-kontroll av besökare. Ni måste därför ta med giltig ID-handling.

Förberedelser: Deltagarna ska innan workshopen ha tagit del av Valmyndighetens digitala utbildning i valsäkerhet, men gärna även annat utbildnings-material.

Hålltider för dagen

08:30-09:00 Registrering, kaffe & mingel

09:00 Kort introduktion i valsäkerhet

Scenariodiskussion del 1 och uppgifter

PAUS

Scenariodiskussion del 2 och uppgifter

12:00 LUNCH

13:30 Scenariodiskussion del 3 och uppgifter

Uppsamlingsdiskussion och erfarenhetsdelning

14:30 Avslutning

Var:
Länsstyrelsen i Halland, Slottsgatan 2 i Halmstad, Lokal Nissan.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
13 mar 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 13 mars klockan 23.59.

Kontakt

Alexander Mårtensson

Valsamordnare

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss