27 feb 2024 klocka 16.45 - 19.00

Workshop kring åtgärder för vatten i Laholms kommun

Karta över Hallands kust.

Nu finns det ett förslag framtaget för en Samlad Åtgärdsplan för Vatten (SÅV) för Halland. Vi vill bjuda in er till dialog om denna. Välkomna att delta på Länsstyrelsens workshop som hålls tillsammans med Laholms kommun.

Syfte: Ge deltagarna tillfälle att ge synpunkter på SÅV-Halland, hur prioriteringen har gjorts och föreslagna åtgärder. Få en samsyn på vilka åtgärder som ska prioriteras

Målgrupp: Workshopen riktar sig till aktörer som gör/vill göra åtgärder i sötvatten eller har kunskap om åtgärdsbehov eller genomfört åtgärder.
Specifikt inom avrinningsområdena: Genevadsån, Lagan, Vänneån, Krokån, Unnen, Bolmen, Hulabäcken, Edenbergaån, Smedjeån och Stensån som finns i Hallands län.

Agenda

16:45 Samling vid entrén för registrering (matig macka serveras)

17:00-17:30 Kort översikt om SÅV

17:30-17:45 Laholms kommun

17:45-18:50 Workshop med tre olika frågeställningar:

  1. Är prioriteringen rätt för befintliga åtgärder i SÅV?
  2. Finns det fler åtgärder som ska in?
  3. Finns det inlagda åtgärder som är åtgärdade?

Geografiska områden kommer utgöra diskussionsgrupper.

18:50-19:00 Sammanfattning och avslutning

Länsstyrelsen i Hallands län har startat arbetet med att ta fram en prioriteringsmodell för åtgärder i vatten, en så kallad SÅV (Samlad Åtgärdsplan för Vatten). Detta görs inom ramen för EU-projektet Grip on Life IP.

Under tidens lopp har Hallands värdefulla vatten påverkats av människans verksamheter och det finns ett stort behov av åtgärder för att naturvärdena ska kunna bestå och utvecklas. De åtgärder som görs av Länsstyrelsen behöver riktas dit de gör störst nytta utifrån ett helhetsperspektiv och därför behövs en samlad prioritering över vilka åtgärder som är viktigast göras. Genom att ha en plan kommer det också bli lättare att kraftsamla kring svåra men viktiga åtgärder.

Var:
Kommunhuset i Laholm, Lokalen Svanen, Humlegången 6. Samling vid entrén klockan 16.45
Kostnad:
Workshopen är kostnadsfri och det bjuds på macka och kaka.
Sista anmälningsdag:
22 feb 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Önskemål om specialkost meddelas senast 22/2 till helena.westberg@lansstyrelsen.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 februari klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss