16 jan 2024 klocka 16.50 - 19.00

Workshop kring åtgärder för vatten i Kungsbacka kommun

Karta med utmarkerade prickar på.

Nu finns ett framtaget förslag för Samlad Åtgärdsplan för Vatten (SÅV) för Halland. Vi vill bjuda in er till dialog om denna. Välkomna att delta på Länsstyrelsens workshop och dialog som hålls tillsammans med Kungsbacka kommun.

Syfte: Ge deltagarna tillfälle att ge synpunkter på SÅV-Halland, hur prioriteringen har gjorts och föreslagna åtgärder.

Plats: Stadshuset i Kungsbacka.

Målgrupp: Workshopen riktar sig till aktörer som gör/vill göra åtgärder i sötvatten eller har kunskap om åtgärdsbehov eller genomfört åtgärder. Specifikt inom avrinningsområdena: Löftaån, Torpaån, Hovmanneån, Rolfsån, Kungsbackaån, Stockaån, Veån och Knapabäcken som finns i Hallands län.

Övrigt: Workshopen är kostnadsfri och det bjuds på macka och kaka. Specialkost meddelas senast 11/1 till helena.westberg@lansstyrelsen.se

Var:
Stadshuset i Kungsbacka, Lokalen Björkris, Storgatan 37
Kostnad:
Workshopen är kostnadsfri och det bjuds på macka och kaka.
Sista anmälningsdag:
11 jan 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Specialkost meddelas senast 11/1 till helena.westberg@lansstyrelsen.se

Det finns 10 lediga platser kvar.

GRIP on Life och SÅV

Länsstyrelsen i Hallands län har startat arbetet med att ta fram en prioriteringsmodell för åtgärder i vatten, en så kallad SÅV (Samlad Åtgärdsplan för Vatten). Detta görs inom ramen för EU-projektet Grip on Life IP.

Under tidens lopp har Hallands värdefulla vatten påverkats av människans verksamheter och det finns ett stort behov av åtgärder för att naturvärdena ska kunna bestå och utvecklas. De åtgärder som görs av Länsstyrelsen behöver riktas dit de gör störst nytta utifrån ett helhetsperspektiv och därför behövs en samlad prioritering över vilka åtgärder som är viktigast göras. Genom att ha en plan kommer det också bli lättare att kraftsamla kring svåra men viktiga åtgärder.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss