26 jan 2024 klocka 09.00 - 15.00

Miljömålskonferens 2024
- Hur kan vi jobba med biologisk mångfald?

Landskapsvy

Välkommen till Länsstyrelsens heldagsseminarium där vi fokuserar på den ekologiska delen av Agenda 2030.

Dagen ger kunskap om hur förlusten av biologisk mångfald påverkar samhället, EUs strategi, exempel på hur andra har börjat jobba och självklart en mötesplats för nya samarbetspartners.

Syfte: Tanken med dagen är att få inspiration till hur din organisation kan jobba och utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Målgrupp: Politiker och tjänstepersoner på kommun eller region, företrädare för företag, intresseorganisationer, studenter samt du som arbetar med hållbarhetsfrågor på annat sätt.

Övrigt: Konferensen är kostnadsfri och sker i samarbete med Region Halland.

Det serveras mat som planeras för de som anmält sig så för att vi inte ska få mat över är det viktigt att avanmäla sig om man får förhinder. Avanmälan och allergier mejlas till Helena.Westberg@lansstyrelsen.se

Ta sig dit: Det finns goda möjligheter till att åka kollektivt till konferensen, se www.hallandstrafiken.se Länk till annan webbplats.

PROGRAM

 • 08:30 Drop in för frukost & mingel
 • Moderator för dagen: Magnus Redegard, Länsstyrelsen
 • 09:00-9:30 Inledning
  Länsledning, Länsstyrelsen i Halland län
  Helene Andersson, ordf. regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
  Presentation av alla föreläsare på scenen
 • 9:30-10:15 Biologisk mångfald – fascinerande och livsviktig
  Jenny Klingberg, föreståndare för Gothenburg Global Biodiversity center, Göteborgs Universitet
 • 10:15-10:45 Hur genomför vi EUs strategi för biologisk mångfald?
  Johan Abenius, Samordnare EU och internationellt arbete med biologisk mångfald, Naturvårdsverket
 • 10:45-11:05 PAUS
 • 11:05-12:15 Climb - ett verktyg för att tydliggöra arbetet med biologisk mångfald
  • Tim Norrman Schnoor, Klimat och hållbarhetschef Bostadsutveckling, Skanska
  • Hela Halland blommar Sofie Pålsson, Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet
  • Bland svenska lianer och jätteekar - Processen att bilda ett kommunalt naturreservat Rebecka Thise, kommunekolog, Laholm kommun
 • 12:15-13:00 LUNCH
 • 13:00-14:20 Konkreta exempel
  • Skogen och förvaltning för biologisk mångfald Line Djupström, Fil. Dr. Forskare inom naturvårdsbiologi, Skogforsk
  • Halmstad kommuns skogar nu och i framtiden, Mikael Larsson och Joel Jansson, Enhetschef på Skogs- och viltvårdsenheten respektive kommunekolog, Halmstad kommun
  • Ytterligare konkret exempel på arbete fylls på inom kort
 • 14:20-14:30 PAUS
 • 14:30-15:00 Hjälp oss bekämpa invasiva arter
  Kent Lindqvist och Christian Harlos, Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län
 • Sammanfattning och avslutning
  Kvardröjande mingel i foajén
Var:
Kulturskolan Halmstad, lokal Najaden
Kostnad:
Konferensen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
20 jan 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Avanmälan och allergier mejlas till Helena.Westberg@lansstyrelsen.se

Det finns inga lediga platser kvar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss