23- 24 jan 2024 klocka 09.00 - 16.00

Våld i barnavårdsutredningar

Docka glömd i sandlåda

Länsstyrelserna i Kalmar, Halland, Kronoberg och Blekinge bjuder in till utbildning i att utreda våld i barnavårdsutredningar.

Utbildningen varvar forskning, teori och praktisk erfarenhet om barn som upplever våld i nära relationer; våldets uttryck ur barnets perspektiv, våldets konsekvenser, barns strategier, våld, föräldraskap och lagstiftning inom området.

Övriga delar i utbildningen:

  • Hur kan lagstiftningen omsättas i praktiken?
  • Vad bör och kan en barnavårdsutredning om upplevt våld innehålla?
  • Våld i barnavårdsutredningar- utmaningar och möjligheter
  • Att dokumentera våldet
  • Praktiskt utredningsarbete
  • Att ha utredande samtal med våldsutövande föräldrar
  • Att ha utredande samtal med våldsutsatta föräldrar
  • Samverkan

Målgrupp: Utredande socialsekreterare, metodstödjare, 1:e socialsekreterare, barn och unga inom kommunal socialtjänst samt familjerättssekreterare. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Detaljerat program kommer skickas ut med zoomlänken närmare utbildningstillfället.

Var:
Digitalt möte
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
15 jan 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss