08- 14 mar 2024 klocka 08.00 - 16.00

Tvådagars-utbildning i HACCP-principerna

gröna och röda tomater på en kvist

Länsstyrelsen erbjuder en tvådagars-utbildning i HACCP-principerna för dig som driver, är anställd i eller tänker starta verksamhet där man hanterar livsmedel på den halländska landsbygden. Utbildningen är den 7 mars och den 14 mars.

Två dagars fysisk utbildning i HACCP-principerna

Tid: 7 mars (del 1) och 14 mars (del 2), båda tillfällena klockan 8.00–16.00.

Plats: Laxbutiken Falkenberg

Kostnad: 1 200 kronor (exklusive moms) för mat under dagen, kursmaterial och diplom

Anmälan: Senast den 29 februari.

Förkunskaper: kurs i Grundläggande Livsmedelshygien. Kursen ges vid fler tillfällen än det länkade tillfället.

Rådgivning kring HACCP-principerna på din anläggning

Den som gått utbildning i HACCP principerna kan få rådgivning på din anläggning för att se att HACCP-kraven uppfylls.

Tid: Fyra timmar, tid enligt överenskommelse

Plats: På din anläggning

Kostnad: 1 860 kr (exklusive moms) för 4 timmars rådgivning på plats samt dokumentation

Anmälan och frågor

Ingvor Johansson, 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

Caroline Malmgren, 070-915 01 65, caroline.malmgren@anticimex.se

Lär dig arbeta med HACCP principerna

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelsäkerheten. I utbildningen varvas teori, praktik och diskussioner med grupparbeten. Utbildningen är på två dagar och avslutas med ett skriftligt prov och godkänt resultat ger ett diplom.

Kursinnehåll

Del 1 – den teoretiska delen (cirka 1,5-2 timmar)

 • Vad är HACCP.
 • Grundförutsättningar för säkra livsmedel.
 • Verksamhetsbeskrivning.
 • Faroanalys och riskvärdering.
 • Kritiska styrpunkter (CCP).
 • Kritiska gränser.
 • Korrigerande åtgärder.
 • Övervakningsmetoder.
 • Verifiering, validering och revidering
 • Dokumentation

Del 2 – den lärarledda delen av kursen (ca 4 timmar)

I denna del av utbildningen varvas repeterande föreläsning med gruppövningar i ”separata” virtuella ”grupprum”. Då kommer man att öva på att rita flödesscheman, faroanalys, riskvärdering och identifiera CCP.

Rådgivning kring HACCP principerna på din anläggning

Kursinnehåll

 • Genomgång av företagets HACCP.
 • Råd och tips om hur man kan förbättra sin HACCP.
 • Uppdatering av aktuell plan för företagets HACCP.
 • Intyg på utförd revision– och valideringsrapport på den aktuella HACCP-planen med eller utan avvikelser.
 • Diplom vid godkänd HACCP-plan vid aktuellt datum.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdet logotype
Var:
Laxbutiken i Falkenberg
Kostnad:
1 200 kronor (exklusive moms) för mat under dagen, kursmaterial och diplom
Sista anmälningsdag:
29 feb 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss