06 dec 2023 klocka 09.00 - 12.00

Framtida grundvattennivåer i kustzonen när havet stiger – slutkonferens

En person som står på grönt gräs. I bakgrunden syns vatten från ett hav eller en sjö. 

Foto: Peter Dahlqvist, SGU

Slutkonferens med syfte att öka kunskapen om framtida grundvattennivåer. För att underlätta kommunernas fysiska planering samt planering av klimatanpassningsåtgärder.

Välkomna till en slutkonferens inom projektet Framtida grundvattennivåer i kustzonen när havet stiger!

Projektet leds av Sveriges geologiska undersökning (SGU) med Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Halland, Boverket och Statens Geotekniska Institut som deltagande parter.

Projektets mål

Kommunerna har idag svårt att veta hur de ska kunna förhålla sig till förändrade grundvattennivåer, grundvattenbildning och eventuell ökad saltvatteninträngning vid en stigande havsnivå. Målet med projektet har varit att ta fram kunskapsunderlag om framtida grundvattennivåer för Skåne och Halland.

Konferensens innehåll

Under slutkonferensen kommer Sveriges geologiska undersökning presentera under förmiddagen projektets resultat och resonera kring hur arbetet går vidare. Därefter får vi ta del av ett internationellt exempel från Danmark där arbete redan pågår avseende grundvattenöversvämningar.

Juelsminde är en liten ort på Jyllands östkust som har återkommande problem med grundvattenöversvämningar i samband med högvattenstånd. Området har blivit utpekad som riskområde inom översvämningsdirektivet med hänsyn till havsöversvämning i första hand men tack var en lokal forskningsstudie har kommunen vidgat perspektivet till att även inkludera grundvattenöversvämning. Forskare på VIA Universitet har studerat korttidseffekter av havsnivåhöjning och tagit fram försök att prognostisera höga grundvattennivåer. Ronja Cedergreen Forchhammer (VIA Universitet) presenterar deras resultat och Per Nörmark från Hedensted kommun presentar hur de arbetar med frågan från det kommunala perspektivet.

Framtida grundvattennivåer i kustzonen till följd av stigande havsnivåer, Regional kustsamverkan Länk till annan webbplats.

Anmälan via Länsstyrelsen i Skåne

Har du frågor eller vill anmäla specialkost? Kontakta par.persson@lansstyrelsen.se

09.00

Kaffe och mingel

09.15

Välkomna

09.30

SGU - Peter Dahlqvist, Maria Åkesson och Eva Hellstrand

  • Vad är SGU och vad jobbar vi med?
  • Introduktion och bakgrund till projektet Grundvatten i kustzonen
  • Presentation av resultat

10.20

Fika

10.30

SGU:s förslag på framtida arbeten, Peter Dahlqvist

10.45

Extern fallstudie: Grundvattenöversvämningar i Juelsminde, Danmark

  • Ronja Cedergren Forchhammer, VIA Universitetet, Horsens
  • Per Nörmark, Hedenstedt komune

11.45

Diskussion

12.00

Avslut

Var:
H55-paviljongen, Parapeten 2 Helsingborg
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
24 nov 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss